انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

مجله موفقیت واگویه


تاریخ عضویت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۶ سال)
آخرین فعالیت
6 سال, 1 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. لغت صحیح جایگزین Pingback؟ آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. نماش متون فارسی به صورتعلامت؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل با «ی» «ي» و «ک» «ك» آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. معادل فارسی Quote آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

موضوعات بیشتری آغاز نشده.