انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

نگار صادقی


تاریخ عضویت
۱۲ مهر ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل جدی پس از انتقال آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل ارسال نظر با مرورگر فایرفاکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. ساختن آرشیو نظرات- لطفا زود جواب بدید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ساختن آرشیو نظرات- لطفا زود جواب بدید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل ترتیب پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. ارسال نوشته به یک برگه ی خاص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. امکان پست کردن مطلب در برگه ها ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. نمایش مطالب یک دسته در برگه مخصوص بخود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. فراموشی رمز عبور و ناتوانی در ورود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. نمایش یک پست در همه برگه ها و مطالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. پست ثابت در بالای تمامی مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. نمایش یک پست در همه برگه ها و مطالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. مشکل ارورهای فرم دیدگاه وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. وارد كردن عكس در كجا؟... آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. افزونه all in one seo pack آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. گذاشتن عکس به جای نام نویسنده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. 2 صفحه single آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. ای فریم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 19. صفحات جداگانه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل ارسال نظر با مرورگر فایرفاکس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. ساختن آرشیو نظرات- لطفا زود جواب بدید آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. ساختن آرشیو نظرات- لطفا زود جواب بدید آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. نمایش یک پست در همه برگه ها و مطالب سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. نمایش یک پست در همه برگه ها و مطالب سایت آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.