انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

30gar


تاریخ عضویت
۱۳ فروردین ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در هنگام ویرایش یک پست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. خطایی عجیب در نوشتن نوشته تازه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. تغییر فونت عنوان پست در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  4. مشکل در دیدن فایلهای قالب نصب شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. تغییر فونت عنوان پست در قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. مشکل در هنگام ویرایش یک پست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. مشکل در دیدن فایلهای قالب نصب شده آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.