انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aye


تاریخ عضویت
۲۵ دی ۱۳۹۱ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
پیشه
دانشجوی مکانیک

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ترتیب خانه و برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ساخت فرم ثبت نام با قابلیت ارسال فایل عکس از طرف کاربر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. درخواست یک خط اسایل برای IE آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. درخواست راهنمایی درباره گزاشتن تبلیغات به این شکل... آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. تنظیمات غلط xml sitemap که شما تا بحال استفاده می کردید! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. robots.txt چیست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. تخته کلید چرا؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. دیر شناختن توسط گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. سمت مثبت در jQuery Categories List Widget آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. افزونه فارسی BT Captcha کار نمیکه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. All in One SEO يا Google XML Sitemaps آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. چجوری لینک بذارم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. وردپرس با هاست رایگان سازگاره؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 14. وردپرس با هاست رایگان سازگاره؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. تخته کلید چرا؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. وردپرس با هاست رایگان سازگاره؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. ترتیب خانه و برگه ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. درخواست یک خط اسایل برای IE آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 5. robots.txt چیست؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 6. دیر شناختن توسط گوگل آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. سمت مثبت در jQuery Categories List Widget آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 8. All in One SEO يا Google XML Sitemaps آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. افزونه فارسی BT Captcha کار نمیکه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 10. چجوری لینک بذارم؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 11. وردپرس با هاست رایگان سازگاره؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.