انجمن


ترتیب خانه و برگه ها  (۷ نوشته)

 • aye

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۳۰ دی ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۵

  سلام
  چندتا برگه درست کردم
  مشکل اینجاست که اول از سمت راست برگه هارو نشون میده بعد " خانه "
  حالا میخوام خانه بیاد اول
  ممنون

 • nasim777

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۸
  تشکر شده: ۱ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۹

  aye گفت:
  سلام
  چندتا برگه درست کردم
  مشکل اینجاست که اول از سمت راست برگه هارو نشون میده بعد " خانه "
  حالا میخوام خانه بیاد اول
  ممنون

  کاری نداره که برو توی برگه ها و ویرایش سریع رو بزن و اونجا میتونی ترتیبشو مشخص کنی
  برای خانه عدد 1 روبزن که بیاد اول

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  aye
 • Seo one

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۵۰
  تشکر شده: ۸۹ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۱:۳۱

  اگه قالبت فهرست رو ساپورت میکنه میتونی برای از فهرست این تنظیمات رو انجام بدی اگه هم حمایت نمکنه باید بری از ویرایش جای کد صفحه اول رو با کد فراخوانی برگه ها تو هدر قالبت عوض کنی

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  aye
 • aye

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۱:۳۲

  سلام
  فهرست که ساپورت نمیکنه
  فراخوانی برگه و اینها هم بلد نیستم.
  میشه بیشتر راهنمایی بگنید؟

 • طراحان نوین

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۱۵
  تشکر شده: ۵۵۹ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۲

  aye گفت:
  سلام
  فهرست که ساپورت نمیکنه
  فراخوانی برگه و اینها هم بلد نیستم.
  میشه بیشتر راهنمایی بگنید؟

  راهنمایی بیشتر وقتی هست که شما آدرسی از سایتتون، فایل قالبتون ، یا یه چیزی که بشه از اون مشکلتون رو حل کرد در اختیار کاربران قرار بدید، اینجوری دوستان چه طور کمکتون کنند؟!!

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  aye
 • erik7667

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۷:۳۹

  سلام . برین تو قیمت نمایش و اونجا فهرست رو بزنید . اونجا سمت چپ فهرست هارو میتونید ببینید . اگه روشون نگه داری و حرکتشون بدیو با اونیکی ها جایگزین کنی اوکی میشه . مشکل بود پ .خ بده .

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  aye
 • aye

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۲۲
  تشکر شده: ۶ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۹:۰۷

  mehdi370 گفت:

  راهنمایی بیشتر وقتی هست که شما آدرسی از سایتتون، فایل قالبتون ، یا یه چیزی که بشه از اون مشکلتون رو حل کرد در اختیار کاربران قرار بدید، اینجوری دوستان چه طور کمکتون کنند؟!!

  ببخشید.
  این آدرس سایت
  http://www.alamooti.ir
  فایل قالب اگه منظورتون index باشه
  این کدش:

  <?php get_header(); ?>
  <div class="art-contentLayout">
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar1.php'); ?><div class="art-content">
  <?php if (have_posts()) : ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <div class="art-Post">
    <div class="art-Post-tl"></div>
    <div class="art-Post-tr"></div>
    <div class="art-Post-bl"></div>
    <div class="art-Post-br"></div>
    <div class="art-Post-tc"></div>
    <div class="art-Post-bc"></div>
    <div class="art-Post-cl"></div>
    <div class="art-Post-cr"></div>
    <div class="art-Post-cc"></div>
    <div class="art-Post-body">
  <div class="art-Post-inner art-article">
  <h2 class="art-PostHeader">
  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php printf(__('Permanent Link to %s', 'kubrick'), the_title_attribute('echo=0')); ?>">
  <?php the_title(); ?>
  </a>
  </h2>
  <?php ob_start(); ?>
  <?php $icons = array(); ?>
  <?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostDateIcon.png" width="17" height="18" alt="" />
  <?php the_time(__('F jS, Y', 'kubrick')) ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostAuthorIcon.png" width="14" height="14" alt="" />
  <?php _e('Author', 'kubrick'); ?>: <?php the_author_posts_link() ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (current_user_can('edit_post', $post->ID)): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostEditIcon.png" width="14" height="14" alt="" />
  <?php edit_post_link(__('Edit', 'kubrick'), ''); ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (0 != count($icons)): ?>
  <div class="art-PostHeaderIcons art-metadata-icons">
  <?php echo implode(' | ', $icons); ?>
  
  </div>
  <?php endif; ?>
  <?php $metadataContent = ob_get_clean(); ?>
  <?php if (trim($metadataContent) != ''): ?>
  <div class="art-PostMetadataHeader">
  <?php echo $metadataContent; ?>
  
  </div>
  <?php endif; ?>
  <div class="art-PostContent">
  
       <?php if (is_search()) the_excerpt(); else the_content(__('Read the rest of this entry &raquo;', 'kubrick')); ?>
       <?php if (is_page() or is_single()) wp_link_pages(array('before' => '<p><strong>Pages:</strong> ', 'after' => '</p>', 'next_or_number' => 'number')); ?>
  
  </div>
  <div class="cleared"></div>
  <?php ob_start(); ?>
  <?php $icons = array(); ?>
  <?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostCategoryIcon.png" width="18" height="18" alt="" />
  <?php printf(__('Posted in %s', 'kubrick'), get_the_category_list(', ')); ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page() && get_the_tags()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostTagIcon.png" width="18" height="18" alt="" />
  <?php the_tags(__('Tags:', 'kubrick') . ' ', ', ', ' '); ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page() && !is_single()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostCommentsIcon.png" width="18" height="18" alt="" />
  <?php comments_popup_link(__('No Comments »', 'kubrick'), __('1 Comment »', 'kubrick'), __('% Comments »', 'kubrick'), '', __('Comments Closed', 'kubrick') ); ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (0 != count($icons)): ?>
  <div class="art-PostFooterIcons art-metadata-icons">
  <?php echo implode(' | ', $icons); ?>
  
  </div>
  <?php endif; ?>
  <?php $metadataContent = ob_get_clean(); ?>
  <?php if (trim($metadataContent) != ''): ?>
  <div class="art-PostMetadataFooter">
  <?php echo $metadataContent; ?>
  
  </div>
  <?php endif; ?>
  
  </div>
  
  		<div class="cleared"></div>
    </div>
  </div>
  
  <?php endwhile; ?>
  <?php
  $prev_link = get_previous_posts_link(__('Newer Entries &raquo;', 'kubrick'));
  $next_link = get_next_posts_link(__('&laquo; Older Entries', 'kubrick'));
  ?>
  <?php if ($prev_link || $next_link): ?>
  <div class="art-Post">
    <div class="art-Post-tl"></div>
    <div class="art-Post-tr"></div>
    <div class="art-Post-bl"></div>
    <div class="art-Post-br"></div>
    <div class="art-Post-tc"></div>
    <div class="art-Post-bc"></div>
    <div class="art-Post-cl"></div>
    <div class="art-Post-cr"></div>
    <div class="art-Post-cc"></div>
    <div class="art-Post-body">
  <div class="art-Post-inner art-article">
  
  <div class="art-PostContent">
  
  <div class="navigation">
  	<div class="alignleft"><?php echo $next_link; ?></div>
  	<div class="alignright"><?php echo $prev_link; ?></div>
  </div>
  
  </div>
  <div class="cleared"></div>
  
  </div>
  
  		<div class="cleared"></div>
    </div>
  </div>
  
  <?php endif; ?>
  <?php else : ?>
  <h2 class="center"><?php _e('Not Found', 'kubrick'); ?></h2>
  <p class="center"><?php _e('Sorry, but you are looking for something that isn’t here.', 'kubrick'); ?></p>
  <?php if(function_exists('get_search_form')) get_search_form(); ?>
  <?php endif; ?>
  
  </div>
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar2.php'); ?>
  </div>
  <div class="cleared"></div>
  <?php get_footer(); ?>

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.