انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Mehrtash


تاریخ عضویت
۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
در کل برنامه نویسی !!!

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. یک انتقاد + یک پیشنهاد؛ برای انجمن وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. صفحه اول سایتم یه صفحه خاص باشه(خودم تعیین کنم) آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. حل مشكل پوسته Alvan با يك تگ HTML !! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. چطور مي شه توسط وردپرس localhost به وردپرس اصلي مطلب فرستاد آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. خطا در هنگام بالا آمدن انجمن آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. سایت نیمه استاتیک با وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. امکان پست کردن مطلب در برگه ها ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. امکان پست کردن مطلب در برگه ها ! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. حل مشكل پوسته Alvan با يك تگ HTML !! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. چطور مي شه توسط وردپرس localhost به وردپرس اصلي مطلب فرستاد آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. خطا در هنگام بالا آمدن انجمن آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.