انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ali_85


تاریخ عضویت
۱۹ فروردین ۱۳۹۲ (۷ سال)
آخرین فعالیت
1 سال, 7 ماه قبل (آفلاین)
علایق
ali_85

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. قرار دادن کد اسکریپت در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱ سال پیش
 2. هایپرلینک خودکار آخرین پاسخ کاربر: ۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. درخواست افزونه شبیه عکس آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. استفاده از نقشه Svg آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل تاریخ ارسال موضوع آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. قرار دادن لیست خبر در صفحه اول آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. افزونه امتیاز دهی چندگانه در مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل بالا رفتن حجم هاست آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 9. راهنمایی در تنظیمات افزونه خودکار قرار دادن تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل در ایجاد تب آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. درخواست افزونه امتیاز دهی چندگانه در مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. ساخت یک صفحه اختصای برای ایجاد مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. خیلی مهم - مشکل بعد از برداشتن worpress از ادرس آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 14. انتخاب ساید بار برای صفحه ها آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 15. انتقاد آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 16. مشکل بعد از بروز رسانی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 17. ابزارک Infobox آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 19. آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. راهنمایی سریع برای درست کردن صفحه اول سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 21. راهنمایی سریع برای درست کردن صفحه اول سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. قرار دادن کد اسکریپت در سایت آغازشده: ۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱ سال پیش.
 2. هایپرلینک خودکار آغازشده: ۳ سال پیش بدون پاسخ.
 3. درخواست افزونه شبیه عکس آغازشده: ۴ سال پیش بدون پاسخ.
 4. استفاده از نقشه Svg آغازشده: ۴ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل تاریخ ارسال موضوع آغازشده: ۴ سال پیش بدون پاسخ.
 6. قرار دادن لیست خبر در صفحه اول آغازشده: ۴ سال پیش بدون پاسخ.
 7. افزونه امتیاز دهی چندگانه در مطلب آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 8. انتقاد آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 9. مشکل بالا رفتن حجم هاست آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 10. راهنمایی در تنظیمات افزونه خودکار قرار دادن تصویر شاخص آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 11. مشکل در ایجاد تب آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 12. درخواست افزونه امتیاز دهی چندگانه در مطلب آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 13. ساخت یک صفحه اختصای برای ایجاد مطلب آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 14. خیلی مهم - مشکل بعد از برداشتن worpress از ادرس آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 15. انتخاب ساید بار برای صفحه ها آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 16. مشکل بعد از بروز رسانی وردپرس آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 17. ابزارک Infobox آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 18. آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 19. آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 20. راهنمایی سریع برای درست کردن صفحه اول سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 21. راهنمایی سریع برای درست کردن صفحه اول سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.