انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

far3web


تاریخ عضویت
۲۵ فروردین ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. علامت شدن حرف ( , ) در وردپرس 3.9.1 فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. مشکل جستجوگر وردپرس 3.7.1 از داخل پنل آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. مشکل دارم با جستجو در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. خطای 403 با جستجو در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. بالا نیامدن قالب پس از غیر فعال کردن wp-jalali آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. علامت شدن حرف ( , ) پس از بروزرسانی به 3.7.1 آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. نام یک افزونه اسلایدر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. بالا آوردن سایت تنها با یک ادرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل قالب + پرداخت هزینه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. تغییر صفحه 1 به صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. نصب افزونه های قالب با هزینه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 12. نیاز به یه نفر جهت قالب و افزونه با هزینه( فوری) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 13. نیاز به یه نفر جهت قالب و افزونه با هزینه( فوری) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. علامت شدن حرف ( , ) پس از بروزرسانی به 3.7.1 آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. علامت شدن حرف ( , ) در وردپرس 3.9.1 فارسی آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. مشکل جستجوگر وردپرس 3.7.1 از داخل پنل آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. نام یک افزونه اسلایدر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. خطای 403 با جستجو در سایت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 6. بالا نیامدن قالب پس از غیر فعال کردن wp-jalali آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 7. بالا آوردن سایت تنها با یک ادرس آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 8. مشکل قالب + پرداخت هزینه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. تغییر صفحه 1 به صفحه اصلی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. نیاز به یه نفر جهت قالب و افزونه با هزینه( فوری) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 11. نیاز به یه نفر جهت قالب و افزونه با هزینه( فوری) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 12. نصب افزونه های قالب با هزینه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.