انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

amiro38


تاریخ عضویت
۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
amiro38

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. باز نشدن سایت ، با تغییر در تنظیمات همگانی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. از کار افتادن ابزارک ها ،افزودن پرونده آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. افزودن پرونده چندرسانه‌ای آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. مشکل منوی خانه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. منوی خانه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل منوی خانه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.