انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

MooCHooL


تاریخ عضویت
۱۰ مرداد ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
sari
پیشه
mohasel
علایق
tarahe website

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. زمینه دلخواه و عکس بند انگشتی و متن در کنار عکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. مشكل با دستورات شرطي در بخش زمينه دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. ایجاد شرط برای زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. چند سوال پیرامون زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. شیر لینک سایت در ف*س بوک و نمایش پلیر! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. حل مشکل صفحات قبل و بعد وبلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشکل با صفحه ی بعدی /صفحه قبلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. مشكل با صفحات ديگر وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. زمينه دلخواه بجای تصویر بند انگشتی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. نحوه ی افزودن متن در ادامه ی مطلب! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چند سوال پیرامون زمینه های دلخواه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. شیر لینک سایت در ف*س بوک و نمایش پلیر! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. حل مشکل صفحات قبل و بعد وبلاگ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشكل با صفحات ديگر وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. زمينه دلخواه بجای تصویر بند انگشتی آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. نحوه ی افزودن متن در ادامه ی مطلب! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.