انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

DHT


تاریخ عضویت
۱۲ مرداد ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. smooth slider آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. بروز رسانی خودکار وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
  3. مشکل با ساخت شاخه !!! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

موضوعات بیشتری آغاز نشده.