انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

AhmadTux


تاریخ عضویت
۱۸ مرداد ۱۳۸۹ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
ایران
پیشه
Admin
علایق
Network

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. دوتا سوال از Twenty Eleven آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. نمایش دائمی adminbar آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. سفارشی سازی پروفایل کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. کارنکردن jq در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نواربار خبری آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل وبلاگ های mu با چند دامین شدن ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. نمایش یک دسته خاص در یک صفحه ! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 9. پوسته شبیه http://technet.microsoft.com آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. یه انجمن این شکلی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. تغییر مقدار بیشترین اندازه پرونده برای بارگذاری و اعما آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 12. صفحه اطلاعات نویسنده گان آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. نداشتن یک Online Player بدرد بخور آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 14. تشکر از گروه پشتیبانی وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 15. نمایش کد در پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. ناسازگاری عنوان پست ها با Opera آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. مشکل تکرار شدن عنوان سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 18. پخش ویدئو در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل تکرار شدن عنوان سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 2. تغییر مقدار بیشترین اندازه پرونده برای بارگذاری و اعما آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 3. دوتا سوال از Twenty Eleven آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. نمایش دائمی adminbar آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. سفارشی سازی پروفایل کاربران آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. کارنکردن jq در قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. نواربار خبری آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. مشکل وبلاگ های mu با چند دامین شدن ! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. نمایش یک دسته خاص در یک صفحه ! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. یه انجمن این شکلی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. پوسته شبیه http://technet.microsoft.com آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. صفحه اطلاعات نویسنده گان آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. نداشتن یک Online Player بدرد بخور آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. تشکر از گروه پشتیبانی وردپرس فارسی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 15. نمایش کد در پست ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 16. ناسازگاری عنوان پست ها با Opera آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 17. پخش ویدئو در وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.