انجمن


صفحه اطلاعات نویسنده گان  (۵ نوشته)

 • AhmadTux

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۳
  تشکر شده: ۱۱ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۴ آبان ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۵

  سلام به تمامی عزیزان
  من میخوام تو یه صفحه تمامی نویسنده هامو مرتب نشون بدم
  اما نه فقط لیست وار
  اینجا رو ببینید

  اون کدی که استفاده کردم اینه

  <div id="author-info">
  <div id="author-image">
  <a href="<?php the_author_meta('user_url'); ?>"><?php echo get_avatar( get_the_author_meta('user_email'), '120', '' ); ?></a>
  </div>
  <div id="author-bio">
  <h4> ارسال شده توسط: <a ><?php the_author_meta('nickname'); ?></a></h4>
  <p>درباره نويسنده :<?php the_author_meta('description'); ?></p><br />
   <div dir="ltr" id="authorlinks" align="left"><a href="mailto:<?php the_author_meta('user_email'); ?>">Mail</a> | <a href="<?php the_author_meta('user_url'); ?>">Web Site</a> | <a href="ymsgr:addfriend?<?php the_author_meta('yim'); ?>">Y! Messenger</a> | <a href="ymsgr:sendim?<?php the_author_meta('yim'); ?>"><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=<?php the_author_meta('yim'); ?>"&m=g&t=2></a></div>
  </div>
  </div>
  <!--Author Info-->

  حالا میخوام به سیستم بفهمونم که مثل پستها اگه نویسنده ای بود همین طوری لیست کنه تا آخر

 • AhmadTux

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۳
  تشکر شده: ۱۱ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۴ آبان ۱۳۸۹ - ۱۸:۵۲

  یکی به این بیسواد هیچی ندون کمک کنه !!!

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۴ آبان ۱۳۸۹ - ۲۳:۳۳

  سلام, اینو توی یه برگه جداگانه قرار دهید.

  <?php
    function contributors() {
    global $wpdb;
  
    $authors = $wpdb->get_results("SELECT ID, user_nicename from $wpdb->users WHERE display_name <> 'admin' ORDER BY display_name");
  
    foreach ($authors as $author ) {
  
    echo "<li>";
    echo "<a href=\"".get_bloginfo('url')."/author/";
    the_author_meta('user_nicename', $author->ID);
    echo "/\">";
    echo get_avatar($author->ID);
    echo "</a>";
    echo '<div>';
    echo "<a href=\"".get_bloginfo('url')."/author/";
    the_author_meta('user_nicename', $author->ID);
    echo "/\">";
    the_author_meta('display_name', $author->ID);
    echo "</a>";
    echo "<br />";
    echo "وبسایت: <a href=\"";
    the_author_meta('user_url', $author->ID);
    echo "/\" target='_blank'>";
    the_author_meta('user_url', $author->ID);
    echo "</a>";
    echo "<br />";
    echo "توییتر: <a href=\"http://twitter.com/";
    the_author_meta('twitter', $author->ID);
    echo "\" target='_blank'>";
    the_author_meta('twitter', $author->ID);
    echo "</a>";
    echo "<br />";
    echo "<a href=\"".get_bloginfo('url')."/author/";
    the_author_meta('user_nicename', $author->ID);
    echo "/\">برای مشاهده نوشته های&nbsp;";
    the_author_meta('display_name', $author->ID);
    echo " کلیک کنید";
    echo "</a>";
    echo "</div>";
    echo "</li>";
    }
    }
  	?>
  	<div id="authorlist"><ul><?php contributors(); ?></ul></div>

  و این هم در Style.css

  #authorlist ul{
    list-style: none;
    width: 600px;
    margin: 0;
    padding: 0;
    }
    #authorlist li {
    margin: 0 0 5px 0;
    list-style: none;
    height: 90px;
    padding: 15px 0 15px 0;
    border-bottom: 1px solid #ececec;
    }
  
    #authorlist img.photo {
    width: 80px;
    height: 80px;
    float: left;
    margin: 0 15px 0 0;
    padding: 3px;
    border: 1px solid #ececec;
    }
  
    #authorlist div.authname {
    margin: 20px 0 0 10px;
    }
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  AhmadTux
 • AhmadTux

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۳
  تشکر شده: ۱۱ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۵ آبان ۱۳۸۹ - ۰۰:۴۷

  ممنون بابت راهنمایی
  میشه یکمی توضیح بدی که چجوریاست ؟ (البته مونگول نیستما ، اما تا به حال این مدلی ندیده بودم . وگرنه از همین کد الان دارم استفاده میکنم بودن اینکه چیزی حالیم بشه :D)

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۲۶ آبان ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۴

  AhmadTux گفت:
  ممنون بابت راهنمایی
  میشه یکمی توضیح بدی که چجوریاست ؟ (البته مونگول نیستما ، اما تا به حال این مدلی ندیده بودم . وگرنه از همین کد الان دارم استفاده میکنم بودن اینکه چیزی حالیم بشه :D)

  هرکجاشو متوجه نشدید بفرمایید درخدمتم.

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.