انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sepehrnoush


تاریخ عضویت
۲۱ تیر ۱۳۸۷ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. چگونه تاریخ هرروز را به صورت شمسی در صفحه قرار دهم آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  2. کمک داوطلبانه به وردپرس فارسی: ترجمه مستندات آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. افزونه ویژه کاربران یاV.I.P آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  4. کمک به انتشار اولین نسخه افزونه فروشگاه رایگان آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  5. Google Gears آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  6. وردپرس نسخه ۲.۶ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  7. دکمه ی راست به چپ کو؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. وردپرس نسخه ۲.۶ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.