انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

naughty


تاریخ عضویت
۸ خرداد ۱۳۹۲ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
admin
پیشه
student
علایق
web

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با جستجو در نوشته ها بعد از 3.7.1 آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 2. سوال درباره به روزرسانی پست × آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. افزونه site map آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. مشکا در گذاشتن کامنت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل با قالب جدید آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 6. سوال درباره نوشتن پست های جدید آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشکل جدی در تنظیم اشتباه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. مشکل جدی در تنظیم اشتباه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 9. مشکل جدی در تنظیم اشتباه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل با جستجو در نوشته ها بعد از 3.7.1 آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. سوال درباره به روزرسانی پست × آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. افزونه site map آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. مشکا در گذاشتن کامنت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 5. مشکل جدی در تنظیم اشتباه سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 6. مشکل با قالب جدید آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 7. سوال درباره نوشتن پست های جدید آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 8. مشکل جدی در تنظیم اشتباه سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 9. مشکل جدی در تنظیم اشتباه سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.