انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

رضا


تاریخ عضویت
۳۰ مرداد ۱۳۸۷ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در ساخت برگه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  2. استفاده از پوسته دوم برای دسته ای از مطالب بصورت جدا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. فراموشی پسورد در کنترل پنل هلم آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. کارنکردن بک آپ xml این بک آپ به چه دردی میخوره ؟؟؟؟؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  5. مشکل من در Categories قالب i3Theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  6. چرا سایت من این طوری شده ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  7. متن به ؟؟؟؟؟ تبدیل میشود آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. استفاده از پوسته دوم برای دسته ای از مطالب بصورت جدا آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. فراموشی پسورد در کنترل پنل هلم آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  3. کارنکردن بک آپ xml این بک آپ به چه دردی میخوره ؟؟؟؟؟؟؟؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.