انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

pooyajavan


تاریخ عضویت
۲۵ آبان ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. آمارگیر wordpress stats من انگلیسیه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. هک شدم!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. افزونه Wordpress Download Monitor آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. افزونه فارسی : مدیریت دانلودها در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. افزونه ای که باهاش قسمت wordpress extend رو ساختند آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مدیریت زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. تاریخ یه جای دیگه چاپ می شه! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مقایسه xili-language و WPML Multilingual آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 9. چه جوری قالب های پولی رو رایگان دانلود کنم؟ (بدزدم!) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 10. تعیین سطح دسترسی کاربران برای برگه ای خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 11. تعیین سطح دسترسی کاربران برای برگه ای خاص آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. آمارگیر wordpress stats من انگلیسیه آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 2. هک شدم!! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. افزونه ای که باهاش قسمت wordpress extend رو ساختند آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مدیریت زمینه های دلخواه آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. تاریخ یه جای دیگه چاپ می شه! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. مقایسه xili-language و WPML Multilingual آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. چه جوری قالب های پولی رو رایگان دانلود کنم؟ (بدزدم!) آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. تعیین سطح دسترسی کاربران برای برگه ای خاص آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. تعیین سطح دسترسی کاربران برای برگه ای خاص آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.