انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

amir375


تاریخ عضویت
۹ دی ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چگونگی تنظیم فونت خاص برای مرورگر فایرفاکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. ایجاد بلاک برای تبلیغات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. رنگ دادن دور فیلد ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل خیلی مهم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در قالب سی م اس تاک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. مشکل در قالب شادزیست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. کسی هست این پوسته رو برای من ادیت کنه ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. کمک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. چگونگی تنظیم فونت خاص برای مرورگر فایرفاکس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل در قالب شادزیست آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. ایجاد بلاک برای تبلیغات آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. رنگ دادن دور فیلد ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. مشکل خیلی مهم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. مشکل در قالب سی م اس تاک آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. کسی هست این پوسته رو برای من ادیت کنه ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. کمک آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.