انجمن

انجمن وردپرس فارسی » برچسب‌ها » میلادی

موضوع نوشته‌ها آخرین پاسخ تازگی
نمایش تاریخ میلادی برای هر پسد  »  ۱ mokazemi ۵ سال پیش
بدست آوردن تاریخ میلادی  »  ۲ parsian1361 ۸ سال پیش
نمایش همزمان تاریخ خورشیدی و قمری و میلادی در وردپرس  »  ۱ irns ۹ سال پیش
مشکل با نمایش تاریخ در پست‌ها با جلالی و وردپرس فارسی  »  ۴ NESTED ۱۰ سال پیش
مشکل در نمایش تاریخ  »  ۴ Mostafa ۱۰ سال پیش
تاریخ پست ها به صورت میلادی نشون داده میشه(قالب آرتیستر  »  ۱ soal ۱۱ سال پیش
سایت های دوزبانه و اقزونه ی جلالی  »  ۳ kits ۱۳ سال پیش

افزودن موضوع جدید

You must log in to post.