انجمن


اجباری بودن نام و اختیاری بودن ایمیل برای نوشتن دیدگاه  (۲۰ نوشته)

 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۲۹

  می خوام نوشتن نام اجباری باشه و نوشتن ایمیل اجباری نباشه.

  تو تنظیمات «گفت و گو ها» گزینه ای هست به این صورت: "نویسنده‌‌ی دیدگاه باید نام و نشانی پست الکترونیک خود را بنویسد"

  اگه این خاموش بشه نوشتن نام اختیاری می شه؟! :-?

 • مهدی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۰۰
  تشکر شده: ۳۴۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۴۲

  برای بخش نظرات ؟

 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۹:۰۸

  آره.

 • مهدی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۰۰
  تشکر شده: ۳۴۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ مرداد ۱۳۸۷ - ۲۲:۲۲

  فایل wp-comments-post.php رو از فولدر wordpress باز کنید
  خط 58 و 59

  if ( get_option('require_name_email') && !$user->ID ) {
  	if ( 6 > strlen($comment_author_email) || '' == $comment_author )

  به اینصورت تغییر دهید

  if ( get_option('require_name') && !$user->ID ) {
  	if ( 6 > strlen($comment_author) || '' == $comment_author )
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  K@M@L
 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ مرداد ۱۳۸۷ - ۲۲:۳۵

  فکرش رو هم نمی کردم اینجوری حل بشه! :D

  دستت درد نکنه. ممنون @},-

 • مهدی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۰۰
  تشکر شده: ۳۴۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۷ مرداد ۱۳۸۷ - ۲۲:۴۱

  خواهش می کنم !

 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۷:۳۳

  الان یه نفر با نام ناشناس برام نظر گذاشت! اسمشو ننوشته بوده!

 • مهدی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۰۰
  تشکر شده: ۳۴۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۷

  فکر مشکل از فرم نظراتت باشه
  فایل comments.php رو بزار اینجا !
  قاعدتن با خالی بودن فیلد نام باید پیغام خطا بده

 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۱

  ولی من از ajaxed wordpress استفاده می کنم.

  comments.php

  <?php // Do not delete these lines
  	if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
  		die (__('Please do not load this page directly. Thanks!','peaceonearth'));
  
      if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
        if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
  				?>
  
  				<p class="nocomments"><?php _e('This post is password protected. Enter the password to view comments.','peaceonearth'); ?><p>
  
  				<?php
  				return;
        }
      }
  
  		/* This variable is for alternating comment background */
  		$oddcomment = 'alt';
  ?>
  
  <!-- You can start editing here. -->
  
  <?php if ($comments) : ?>
  	<h3 id="comments"><?php comments_number(__('No Responses','peaceonearth'), __('One Response','peaceonearth'), __('% Responses','peaceonearth') );?> <?php _e('to “','peaceonearth'); the_title(); ?>”</h3> 
  
  	<ol class="commentlist">
  
  	<?php foreach ($comments as $comment) : ?>
  
  		<li class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
  			<cite><?php comment_author_link() ?></cite> <?php _e('Says:','peaceonearth'); ?>
  			<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
  			<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.','wap'); ?></em>
  			<?php endif; ?>
  			<br />
  
  			<small class="commentmetadata"><a href="#comment-<?php comment_ID() ?>" title=""><?php comment_date(__('F jS, Y','peaceonearth'));?> <?php _e('at','peaceonearth');?> <?php comment_time() ?></a> <?php edit_comment_link(__('e','peaceonearth'),'',''); ?></small>
  
  			<?php comment_text() ?>
  
  		</li>
  
  	<?php /* Changes every other comment to a different class */
  		if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
  		else $oddcomment = 'alt';
  	?>
  
  	<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
  
  	</ol>
  
   <?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
  
   <?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
  		<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
  
  	 <?php else : // comments are closed ?>
  		<!-- If comments are closed. -->
  		<p class="nocomments"><?php _e('Comments are closed.','peaceonearth'); ?></p>
  
  	<?php endif; ?>
  <?php endif; ?>
  
  <?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
  
  <h3 id="respond"><?php _e('Leave a Reply','peaceonearth');?></h3>
  
  <?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
  <p><?php _e('You must be','peaceonearth'); ?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>"><?php _e('logged in</a> to post a comment.','peaceonearth'); ?></p>
  <?php else : ?>
  
  <form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
  
  <?php if ( $user_ID ) : ?>
  
  <p><?php _e('Logged in as','peaceonearth');?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="<?php _e('Log out of this account','peaceonearth');?>"><?php _e('Logout','peaceonearth');?> &raquo;</a></p>
  
  <?php else : ?>
  
  <p><input type="text" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="22" tabindex="1" />
  <label for="author"><strong><?php _e('Name','peaceonearth');?></strong> <?php if ($req) echo _e('(required)','peaceonearth'); ?></label></p>
  
  <p><input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="22" tabindex="2" />
  <label for="email"><strong><?php _e('Mail','peaceonearth');?></strong> <?php _e('(will not be published)','peaceonearth'); if ($req) echo _e('(required)','peaceonearth'); ?></label></p>
  
  <p><input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="22" tabindex="3" />
  <label for="url"><strong><?php _e('Website','peaceonearth');?></strong></label></p>
  
  <?php endif; ?>
  
  <p><textarea name="comment" id="comment" cols="100%" rows="10" tabindex="4"></textarea></p>
  
  <p><input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="<?php _e('Submit Comment','peaceonearth');?>" />
  <input type="hidden" name="comment_post_ID" value="<?php echo $id; ?>" />
  </p>
  <?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
  
  </form>
  
  <?php endif; // If registration required and not logged in ?>
  
  <?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>
 • مهدی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۰۰
  تشکر شده: ۳۴۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۶

  ajaxed wordpress غیر فعال کن بعد یه تست کن بدون نام نظر بده ببنین چی میشه !

 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۸

  باشه

 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۴۲

  رو اینجا ( http://games.garfield.ir/?p=39 ) اصلاً ajaxed wordpress نصب نشده. تنظیمات wp-comments-post.php هم اعمال شده. ولی باز هم بدون نام، قبول می کنه.

  یه چیز دیگه! نمی دونم چرا برای گرفتن focus روی inputbox ها تو فایرفاکس اول باید کلیک راست زد!!!

 • مهدی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۰۰
  تشکر شده: ۳۴۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۹:۲۰

  یه چیز دیگه! نمی دونم چرا برای گرفتن focus روی inputbox ها تو فایرفاکس اول باید کلیک راست زد!!!

  این تکه کد زیر نمی زاره

  <script type="text/javascript">
  function blinkIt() {
   if (!document.all) return;
   else {
   for(i=0;i<document.all.tags('blink').length;i++){
   s=document.all.tags('blink')[i];
   s.style.visibility=(s.style.visibility=='visible')?'hidden':'visible';
   }
   }
  }
  </script>

  در مورد اجباری نبودن ایمیل من با قالب پیشفرض وردپرس تست کردم مشکلی نداشت، شما هم با قالب پیش فرض چک کن تا معلوم بشه مشکل از قالب یا چیز دیگه !

  اگر می تونی آنلاین با من چت کنی ! بهتر میتونم کمکت کنم ! آی دی تو بزار

 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۲۱:۵۰

  قبل از گذاشتن این هم همینجوری بود. تازه دو روزه اینو اضافه کرده م.

  ID:mda_omega

  مسنجرم خرابه. یه وقتایی sign in نمی کنه. بگیر نگیر داره.

 • مهدی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۰۰
  تشکر شده: ۳۴۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۲۲:۵۳

  با قالب پیش فرض وردپرس تست کردی ؟ نه ! :دی
  من این اسکریپت رو تو وبلاگت غیر فعال کردم مشکل فیلد نظرات حل شد !

 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۸ مرداد ۱۳۸۷ - ۲۳:۵۰

  انگار مشکل از قالبه. بد جور! چون علاوه بر اون اون مشکل کلیک راست هم با یه قالب دیگه درست می شه.

  فعلاْ که http://validator.w3.org ۷ تا خطا بهم گزارش داده. اونها رو درست کنم خبر می دم.

 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ - ۰۰:۵۱

  همه رو درست کردم. اسکریپت های جاوا رو هم برداشتم. ولی نمی تونم خودم امتحاش کنم. فایرفاکسم خراب شده.

  یه زحمت می کشی xray جان؟ :D

 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۰:۳۵

  مشکل کلیک چپ از همون اسکریپتها بود. البته یکیشون که جلوی انتخاب متن توسط ماوس رو می گرفت. دست درد نکنه.

  همچنان نمی دونم مشکل پوسته م تو قبول کردن نظر بدون اسم از چیه

  comments.php پوسته م :

  <?php // Do not delete these lines
  	if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
  		die (__('Please do not load this page directly. Thanks!','peaceonearth'));
  
      if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
        if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
  				?>
  
  				<p class="nocomments"><?php _e('This post is password protected. Enter the password to view comments.','peaceonearth'); ?>
  
  				<?php
  				return;
        }
      }
  
  		/* This variable is for alternating comment background */
  		$oddcomment = 'alt';
  ?>
  
  <!-- You can start editing here. -->
  
  <?php if ($comments) : ?>
  	<h3 id="comments"><?php comments_number(__('No Responses','peaceonearth'), __('One Response','peaceonearth'), __('% Responses','peaceonearth') );?> <?php _e('to “','peaceonearth'); the_title(); ?>”</h3> 
  
  	<ol class="commentlist">
  
  	<?php foreach ($comments as $comment) : ?>
  
  		<li class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
  			<cite><?php comment_author_link() ?></cite> <?php _e('Says:','peaceonearth'); ?>
  			<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
  			<em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.','wap'); ?></em>
  			<?php endif; ?>
  
  			<small class="commentmetadata"><a href="#comment-<?php comment_ID() ?>" title=""><?php comment_date(__('F jS, Y','peaceonearth'));?> <?php _e('at','peaceonearth');?> <?php comment_time() ?></a> <?php edit_comment_link(__('e','peaceonearth'),'',''); ?></small>
  
  			<?php comment_text() ?>
  
  		</li>
  
  	<?php /* Changes every other comment to a different class */
  		if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
  		else $oddcomment = 'alt';
  	?>
  
  	<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
  
  	</ol>
  
   <?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
  
   <?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
  		<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
  
  	 <?php else : // comments are closed ?>
  		<!-- If comments are closed. -->
  		<p class="nocomments"><?php _e('Comments are closed.','peaceonearth'); ?>
  
  	<?php endif; ?>
  <?php endif; ?>
  
  <?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
  
  <h3 id="respond"><?php _e('Leave a Reply','peaceonearth');?></h3>
  
  <?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
  <?php _e('You must be','peaceonearth'); ?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php the_permalink(); ?>"><?php _e('logged in</a> to post a comment.','peaceonearth'); ?>
  
  <?php else : ?>
  
  <form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
  
  <?php if ( $user_ID ) : ?>
  
  <?php _e('Logged in as','peaceonearth');?> <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="<?php _e('Log out of this account','peaceonearth');?>"><?php _e('Logout','peaceonearth');?> &raquo;</a>
  
  <?php else : ?>
  
  <input type="text" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="22" tabindex="1" />
  <label for="author"><strong><?php _e('Name','peaceonearth');?></strong> <?php if ($req) echo _e('(required)','peaceonearth'); ?></label>
  
  <input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="22" tabindex="2" />
  <label for="email"><strong><?php _e('Mail','peaceonearth');?></strong> <?php _e('(will not be published)','peaceonearth'); if ($req) echo _e('(required)','peaceonearth'); ?></label>
  
  <input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="22" tabindex="3" />
  <label for="url"><strong><?php _e('Website','peaceonearth');?></strong></label>
  
  <?php endif; ?>
  
  <textarea name="comment" id="comment" cols="100%" rows="10" tabindex="4"></textarea>
  
  <input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="<?php _e('Submit Comment','peaceonearth');?>" />
  <input type="hidden" name="comment_post_ID" value="<?php echo $id; ?>" />
  
  <?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
  
  </form>
  
  <?php endif; // If registration required and not logged in ?>
  
  <?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>
 • مهدی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۱۱۰۰
  تشکر شده: ۳۴۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۴۳

  تا دیروز این روش برای خودم کار می کرد ولی الان نمی دونم چرا کار نمی کنه !!
  هرچی مطالب پیدا میکنم برای نسخه های پایین تره، این نسخه های جدید وردپرس خیلی تغییرات کد داشته !!

  فلن چیزی به فکرم نمی رسه، باید صبر کنی بچه های دیگه مطلب رو ببینن .

 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ - ۲۲:۰۷

  همینکه دنبال مطلب بودی براش یک دنیا ممنون :-)

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.