انجمن


درخواست : افزودن تگ های h1 و h2 و h3 به قالب  (۶ نوشته)

 • BoukanPatogh.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۲
  تشکر شده: ۱۶ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۷:۲۷

  سلام
  من هم کاری کردم به یک مشکلی برخوردم و من کد header قالب رو میذارم اگه میشه این تگ ها رو اضافه کنید:

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fa" lang="fa-IR">
  <head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta name="designer" content="Milad abbasi">
  <meta name="designerUrl" content="http://www.m-graphic.ir/">
  <meta name="google key" content="C115MG10014C">
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/style.css" type="text/css" media="screen" />
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/favicon.png">
  <title><?php if (is_home () ) { bloginfo('name'); } elseif ( is_category() ) { single_cat_title(); echo ' - ' ; bloginfo('name'); }
   elseif (is_single() ) { single_post_title(); }
   elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); }
   else { wp_title('',true); } ?></title>
  
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/jquery.min.js"></script>
  
  	<script language="javascript">
  		$(document).ready(function() {
  
  			/* 	1st example	*/
  
  			/// wrap inner content of each anchor with first layer and append background layer
  			$("#menu li a").wrapInner( '<span class="out"></span>' ).append( '<span class="bg"></span>' );
  
  			// loop each anchor and add copy of text content
  			$("#menu li a").each(function() {
  				$( '<span class="over">' + $(this).text() + '</span>' ).appendTo( this );
  			});
  
  			$("#menu li a").hover(function() {
  				// this function is fired when the mouse is moved over
  				$(".out",	this).stop().animate({'top':	'45px'},	250); // move down - hide
  				$(".over",	this).stop().animate({'top':	'0px'},		250); // move down - show
  				$(".bg",	this).stop().animate({'top':	'0px'},		120); // move down - show
  
  			}, function() {
  				// this function is fired when the mouse is moved off
  				$(".out",	this).stop().animate({'top':	'0px'},		250); // move up - show
  				$(".over",	this).stop().animate({'top':	'-45px'},	250); // move up - hide
  				$(".bg",	this).stop().animate({'top':	'-45px'},	120); // move up - hide
  			});
  
  			/*	2nd example	*/
  
  			$("#menu2 li a").wrapInner( '<span class="out"></span>' );
  
  			$("#menu2 li a").each(function() {
  				$( '<span class="over">' + $(this).text() + '</span>' ).appendTo( this );
  			});
  
  			$("#menu2 li a").hover(function() {
  				$(".out",	this).stop().animate({'top':	'45px'},	200); // move down - hide
  				$(".over",	this).stop().animate({'top':	'0px'},		200); // move down - show
  
  			}, function() {
  				$(".out",	this).stop().animate({'top':	'0px'},		200); // move up - show
  				$(".over",	this).stop().animate({'top':	'-45px'},	200); // move up - hide
  			});
  
  		});
  
  	</script>
  <?php wp_head();?>
  
  </head>
  
  <body>
  <div id="mbody">
    <div id="content">
  	<div id="nav">
  		 <ul>
  	<li><a href="http://boukanpatogh.ir/link/" target="_blank"><span><b>تبادل لینک</b></span></a></li>
  	<li><a href="http://romc.ir/shop/" target="_blank"><span><b>فروشگاه</b></span></a></li>
  	<li><a href="http://forum.boukanpatogh.ir/" target="_blank"><span><b>تالار گفتمان</b></span></a></li>
  		</ul>
  	</div>
  <div class="top_ads">
  <a target="_blank" href="http://boukanpatogh.ir"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/shop.png" border="0" width='477' height='124' alt="ADS"/></a>
  </div>
  
   <div id="content-up"></div>
  
   <div id="content-side">
  <div id="header"></div>
  
   <div class="nav-c115">
  <div id="menu" class="menu">
  
  			<ul>
  	<li><a href="http://boukanpatogh.ir/"><span>صفحه اصلي</span></a></li>
  	<li><a href="http://boukanpatogh.ir/ads"><span>تبلیغات</span></a></li>
  	<li><a href="http://boukanpatogh.ir/contact"><span>تماس با ما</span></a></li>
  	<li><a href="http://boukanpatogh.ir/بوکان/"><span>بوکان</span></a></li>
  	<li><a href="http://www.alexa.com/siteinfo/boukanpatogh.ir"><span>الکسا</span></a></li>
  
  			</ul>
  
  <!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
  <g:plusone></g:plusone>
  <!-- Place this tag after the last plusone tag -->
  <script type="text/javascript">
   window.___gcfg = {lang: 'fa'};
  
   (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
   })();
  </script>
  
    <div id="search">
  <form method="get" id="searchform" >
    <input name="s" value="<?php the_search_query(); ?>" type="hidden">
      <input name="sa" value="" class="search-button" type="submit">
    <input name="s" id="s" size="20" class="search-input" type="text">
   </form>
    </div>
  
  </div>
  </div>
  
  <?php include(TEMPLATEPATH."/ads.php");?>
 • BoukanPatogh.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۲
  تشکر شده: ۱۶ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۳

  کسی نبود این کد های رو اضافه کنه به طوری که مخفی باشه

 • nanoks

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۲
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۳

  یعنی چی مخفی باشه ؟؟
  بهتر هست فابل هدر رو سبک تر کنید .. فایل هدر بهتر هست با بادی تموم بشه .. چقدر چیز بش اضافه کردید ..
  اونا رو بزارید تو صفحات دیگه ....
  فایل هد رو میتونید اینجوری ایجاد کنید ..
  در هاست .. در محل قالب یک صفحه ایجاد کنید .. با نا مheader.php
  بعد کد زیر رو بزارید توش ..

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fa" lang="fa-IR">
  <head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta name="designer" content="Milad abbasi">
  <meta name="designerUrl" content="http://www.m-graphic.ir/">
  <meta name="google key" content="C115MG10014C">
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/style.css" type="text/css" media="screen" />
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/favicon.png">
  <title><?php if (is_home () ) { bloginfo('name'); } elseif ( is_category() ) { single_cat_title(); echo ' - ' ; bloginfo('name'); }
   elseif (is_single() ) { single_post_title(); }
   elseif (is_page() ) { bloginfo('name'); echo ': '; single_post_title(); }
   else { wp_title('',true); } ?></title>
  
  <script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/jquery.min.js"></script>
  
  	<script language="javascript">
  		$(document).ready(function() {
  
  			/* 	1st example	*/
  
  			/// wrap inner content of each anchor with first layer and append background layer
  			$("#menu li a").wrapInner( '<span class="out"></span>' ).append( '<span class="bg"></span>' );
  
  			// loop each anchor and add copy of text content
  			$("#menu li a").each(function() {
  				$( '<span class="over">' + $(this).text() + '</span>' ).appendTo( this );
  			});
  
  			$("#menu li a").hover(function() {
  				// this function is fired when the mouse is moved over
  				$(".out",	this).stop().animate({'top':	'45px'},	250); // move down - hide
  				$(".over",	this).stop().animate({'top':	'0px'},		250); // move down - show
  				$(".bg",	this).stop().animate({'top':	'0px'},		120); // move down - show
  
  			}, function() {
  				// this function is fired when the mouse is moved off
  				$(".out",	this).stop().animate({'top':	'0px'},		250); // move up - show
  				$(".over",	this).stop().animate({'top':	'-45px'},	250); // move up - hide
  				$(".bg",	this).stop().animate({'top':	'-45px'},	120); // move up - hide
  			});
  
  			/*	2nd example	*/
  
  			$("#menu2 li a").wrapInner( '<span class="out"></span>' );
  
  			$("#menu2 li a").each(function() {
  				$( '<span class="over">' + $(this).text() + '</span>' ).appendTo( this );
  			});
  
  			$("#menu2 li a").hover(function() {
  				$(".out",	this).stop().animate({'top':	'45px'},	200); // move down - hide
  				$(".over",	this).stop().animate({'top':	'0px'},		200); // move down - show
  
  			}, function() {
  				$(".out",	this).stop().animate({'top':	'0px'},		200); // move up - show
  				$(".over",	this).stop().animate({'top':	'-45px'},	200); // move up - hide
  			});
  
  		});
  
  	</script>
  <?php wp_head();?>
  
  </head>
  
  <body>

  ابته .. شما چون هدر دارید بحث فرق میکنه .. بهتر هست اطلاعات زیر بادی رو کپی کنید و در صفحات دیگه کپی کنید ...

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Morteza
 • BoukanPatogh.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۲
  تشکر شده: ۱۶ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۳:۴۳

  خب من چیزی نفهمیدم
  من این کدی که گذاشتم در فایل header.php قالبم هست
  من فقط خواستم که تگ h1 و h2 و h3 رو اضافه کنید
  منظورم از مخفی اینه که وقتی این کد ها اضافه شه بزرگ مینویسه بوکان پاتوق و شما کاری کنید که وجود داشته باشه ولی دیده نشه

 • turkm4hdi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۹
  تشکر شده: ۴۷ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۳:۳۳

  دوست عزیز ماه پشت ابر نمی مونه ها (:دی خورشید نه ها فقط ماه)
  <div style="visibility:hidden;display:none"><h1>متن</h1></div>
  شما باید 1 دونه h1 تو هر صفحه داشته باشین
  h2 چهار تا و h3 بین 6-8 تا .
  البته بیشتر از همه h1 مهمه پس حتما یک دونه باشه.

  البته می تونید برای هر h1-4 استیل خاص تعریف کنید که دید ظاهری سایتتون بهم نریزه.

 • BoukanPatogh.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۲
  تشکر شده: ۱۶ بار
  # نوشته شده: ۱۲ سال پیش
  ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۳:۱۲

  ببخشید من یکم مبتدی هستم
  من الان کد هدر رو دادم
  لطفا تگ h1 و تگ های دیگه رو اضافه کنید و کد جدید رو بذارید
  همین

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.