انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

BoukanPatogh.ir


تاریخ عضویت
۱۹ آذر ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
internet,Graphic

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. حذف شدن تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. مشکل : نمایش دادن تصویر در مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. درخواست : افزودن تگ های h1 و h2 و h3 به قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. بهترین آمارگیر برای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. ارور با افزونه w3-total-cache آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. وجود نداشتن قسمت کد در ویرایشگر متن آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. نمایش ندادن ویرایشگر قالب و افزودن افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. غیرفعال کردن شبکه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. مشکل ذخیره نشدن ابزارک آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. با تغییر ابزارک چیزی تغییر نمیکند در قالب ؟! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. جلو رفتن زیرموضوع آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. نحوه تنظیم دیتابیس جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 13. مشکل در بروز رسانی - سایتم بالا نمیاد کمکم کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 14. مشکل با apis.google آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. جدا کردن ساید بار و سازگاری با ابزارک آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 16. نحوه کوچک شدن پاسخ کامنت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. درخواست افزونه اشتراک گذاری مهرگراف آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. نحوه تغییر برچسب ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 19. یک وردپرس درسایت اصلی و ساب دامین؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 20. نحوه عریض کردن پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 21. درخواست پلاگین کلمات کلیدی خودکار آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 22. بروزرسانی خودکار سایت رو چی کار کرد؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 23. درخواست افزونه لینک دار شدن خودکار کلمات آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 24. محدودیت کلمات کلیدی؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 25. ارور بعد پست اول آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 26. کد کادر مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 27. یک سوال در مورد watermark آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 28. برچسب گذاری اتوماتیک آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 29. حداکثر برچسب؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 30. مشکل در پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 31. عنوان سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. غیرفعال کردن شبکه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. حذف شدن تصویر شاخص آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. نمایش ندادن ویرایشگر قالب و افزودن افزونه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. مشکل : نمایش دادن تصویر در مطلب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. درخواست : افزودن تگ های h1 و h2 و h3 به قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. وجود نداشتن قسمت کد در ویرایشگر متن آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. مشکل ذخیره نشدن ابزارک آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. جلو رفتن زیرموضوع آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. نحوه تنظیم دیتابیس جدید آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. مشکل با apis.google آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. جدا کردن ساید بار و سازگاری با ابزارک آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. نحوه کوچک شدن پاسخ کامنت آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 13. درخواست افزونه اشتراک گذاری مهرگراف آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. نحوه تغییر برچسب ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 15. یک وردپرس درسایت اصلی و ساب دامین؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 16. درخواست پلاگین کلمات کلیدی خودکار آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 17. نحوه عریض کردن پوسته آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 18. بروزرسانی خودکار سایت رو چی کار کرد؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 19. درخواست افزونه لینک دار شدن خودکار کلمات آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 20. محدودیت کلمات کلیدی؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 21. ارور بعد پست اول آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 22. کد کادر مطالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 23. یک سوال در مورد watermark آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 24. حداکثر برچسب؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 25. مشکل در پیوند یکتا آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 26. عنوان سایت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.