انجمن


مشکل در قالب  (۳ نوشته)

 • mahdiazizi2014

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۶
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۶

  سلام

  من چند وقت پیش با یه قالب آشنا شدم که کلش انگلیسی بود و گذاشتمش تو سایتم و دارم ترجمهش می کنم. مهمترین مشکل من از این جا شروع میشه که من زبان قالب رو از EN به fa تغییر دادم.(وقتی که زبان قالب en بود مظالب از چپ به راست میومد)
  حالا با تغییر زبان سایتم هدر سایتم به هم ریخته.( وسط هدر لوگوی سایتم بود که به خود سایتم لینک داشت . حالا اگه ورش میدارم قالب به هم میریزه- اگه میزارمش هم فقط هدر به هم میریزه ) در واقع لوگو سایتم که تو هدر هست از هدر میزنه بیرون. لطفا سریعا کمک کنید.- می تونید با گوگل کروم برید تو سایت و منظورم رو بفهمید :

  دانلود رایگان

  این هم کد هدر سایتمه :

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="fa">
  <head>
  	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  	<meta content="true" name="mssmarttagspreventparsing" />
  	<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />
  	<?php wp_head(); ?>
  	<title>
  		<?php if (is_home()) { echo bloginfo('name');
  		} elseif (is_404()) {
  		echo '404 Not Found';
  		} elseif (is_category()) {
  		echo 'Category:'; wp_title('');
  		} elseif (is_search()) {
  		echo 'Search Results';
  		} elseif ( is_day() || is_month() || is_year() ) {
  		echo 'Archives:'; wp_title('');
  		} else {
  		echo wp_title('');
  		}
  		?>
  	</title>
  
  	<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> RSS Feed" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
  	<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
  	<meta name="generator" content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" />
  
  	<style type="text/css" media="screen">@import url( <?php bloginfo('stylesheet_url'); ?> );</style>
  
  	<!-- IE fixes -->
  	<!--[if lte IE 6]>
  	<style type="text/css">
  		#ccnt {_height:1200px;}
  		.post {padding:0 0 25px;}
  	</style>
  	<![endif]-->
  
  	<script type="text/javascript">
  	/*
  	 * Simple JS function for setting the search value:
  	 */
  	function clS(t){
  		var srch = document.getElementById('s'), val = srch.value.toString().toLowerCase(), re = /^\s+$/;
  		if(t) {
  			if(val == 'search...' || val == 'search'){
  				srch.value = '';
  			}
  		} else {
  			if(val == 'search...' || val == 'search' || val == '' || re.test(val)) {
  				srch.value = 'search...';
  			}
  		}
  	}
  	</script>
  
  </head>
  
  <body>
  
  <div id="hdr">
  	<form id="search_form" action="<?php bloginfo("url"); ?>" method="get">
  		<input class="search_field" type="text" value="search..." onfocus="clS(1);" onblur="clS(0);" name="s" id="s" />
  		<input class="search_button" type="submit" value="" id="searchsubmit" />
  	</form>
  
  	<div id="logo">
  		<a href="<?php bloginfo("url"); ?>"></a>
  	</div>
  
  	<p class="htit">f r e e  w e b  t e m p l a t e  b y  d r y i c o n s</p>
  
  	<div id="menu">
  
  		<a class="menu_freeb" href="<?php bloginfo("url"); ?>">Freebies</a>
  		<a class="menu_grap" href="#">Graphics</a>
  		<a class="menu_frm" href="#">Forum</a>
  		<a class="menu_fnt" href="#">Fonts</a>
  
  	</div>
  </div>
  
  <div id="cnt">
 • eshahnazi

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۴
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۰:۴۸

  سلام
  قدیما مشکلات مربوط به قالب رو توی بخش پوسته ها مطرح می کردند؟؟؟
  در ضمن با اپرا دیدم مشکلی نداشت سایتت.
  با تشکر

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Morteza
 • nanoks

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۲
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۱۰ سال پیش
  ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۲

  اون کد رو کامل بردار .. بجاش این رو بزار ..

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html dir="rtl" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
  <meta http-equiv="content-language" content="fa-IR"/>
  <meta name="description" content="<?php bloginfo( description ); ?>" />
  <meta name="keywords" content="کلمات کلیدی سایتت رو اینجا بنویس" />
  
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/style.css" type="text/css" media="screen" />
  <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/top-menu.css" type="text/css" media="screen" />
  <!--[if lte IE 7]>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/ie.css" media="screen" />
  <![endif]-->
  
  <title>
  	<?php echo ($title = wp_title('–', false, 'right')) ? $title : ''; ?><?php echo ($description = get_bloginfo('description')) ? $description : bloginfo('name'); ?>
  </title>
  <meta name="author" content="<?php bloginfo('name'); ?>" />
  
  <script language="JavaScript" type="text/javascript">
  function setVisibility(id, visibility) {
  document.getElementById(id).style.display = visibility;
  }
  </script>
  
  <body <?php echo (version_compare($wp_version, '3.3', '>=')) ? body_class() : ''?> <?php echo ($body_css) ? 'style="'.$body_css. '"' : ''?>>
  <div id="bg" <?php echo (get_option('tbf1_header_image_file')) ? 'style="background-image:url('.get_option('tbf1_header_image_file'). ')"' : ''?>>
    <div id="shadow">
  
      <div id="header">
       <h1 id="logo">
  			<?php if (get_option('tbf1_logo_header') == "yes" && get_option('tbf1_logo')) { ?>
            <a href="<?php bloginfo('url'); ?>/"><img src="<?php echo get_option('tbf1_logo'); ?>" title="<?php bloginfo('name'); ?> -
  					<?php bloginfo('description'); ?>" alt="<?php bloginfo('name'); ?> - <?php bloginfo('description'); ?>" /></a>
        <?php } else { //If no logo, show the blog title and tagline by default ?>
        	<a href="<?php bloginfo('url'); ?>" id="blogname" style="background:none;text-indent:0;width:auto"><span class="blod"><?php bloginfo('name'); ?></span><br /><?php bloginfo('description'); ?></a>
        <?php } ?>
       </h1>
      </div>
  
  </head>
  <body>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Morteza

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.