انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mahdiazizi2014


تاریخ عضویت
۹ اسفند ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
tehran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. وردپرس 3.4 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. مشکل در نقشه سایت و ... آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل در www نقشه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. نظرتون درباره افزونه all in seo pack چیه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. میشه شکل افزونه تماس با ما رو عوض کرد؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. چجوری یه پست بدون ادامه مطلب بزارم آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل در پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. مشکل فوق جدی با آمار سایت !!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. چرا سایت مپ من اینطوری شده؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. برچسب ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. درخواست افزونه ی ایجاد کاربران Vip آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 13. مشکل هنگام آپلود عکس به خاطر افزونه smush.it آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 14. سیستم همکاری در فروش با وردپرس ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 15. در خواست یک افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 16. افزونه ی مدبریت اطلاعات کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 17. مشکل جدی با افزونه ی Google Sitemap Generate آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 18. all in one seo آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. یه مشکل بزرگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 20. درخواست افزونه ای برای محدود کردن تمام ip های یک کشور ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. قالب سایت ایران ویج آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 22. چرا چرا چرا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! کمک کنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 23. کد نمایش مطالب محبوب امروز/این هفته... آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 24. مشکل جدی در زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 25. قالب سایت ایران ویج آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 26. مشکل پست در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 27. مشکل با افزونه page bumbers آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 28. سوال : آیا نصب چند وردپرس درست است؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 29. آخر ما نفهمیدیم چرا جواب من رو نمی دید. آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 30. مشکل در title سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 31. مشکل در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 32. چرا جواب من رو نمی دید؟ مشکل در آپدیت افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 33. مشکل در آپدیت افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 34. سوال در مورد وردپرس برای راه اندازی سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. وردپرس 3.4 آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. مشکل در www نقشه سایت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. مشکل در نقشه سایت و ... آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 4. یه مشکل بزرگ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. میشه شکل افزونه تماس با ما رو عوض کرد؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. مشکل در پست ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. مشکل جدی در زمینه های دلخواه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. مشکل پست در قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 9. مشکل با افزونه page bumbers آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. سوال : آیا نصب چند وردپرس درست است؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. آخر ما نفهمیدیم چرا جواب من رو نمی دید. آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. مشکل در title سایت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 13. مشکل در قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. چرا جواب من رو نمی دید؟ مشکل در آپدیت افزونه ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 15. مشکل در آپدیت افزونه ها آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 16. سوال در مورد وردپرس برای راه اندازی سایت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.