انجمن


مشکل جدی در زمینه های دلخواه  (۴ نوشته)

 • mahdiazizi2014

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۶
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۷:۳۸

  سلام

  امروز من قالب سایتم رو عوض کردم.
  یهو متوجه شدم که توی قالب جدید زمینه های دلخواه فرق داره
  مثلا اگه قبلا توی زمینه های دلخواه ramz رو انتخاب میکردم پسورد فایل به نمایش در میومد
  اما حالا نوشته "لینک" و وقتی توی زمینه های دلخواه گزینه رو روی لینک و یا .. میارم هیچ چی نمایش داده نمیشه.

 • WeAre.ir

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۱۴۴
  تشکر شده: ۴۶ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۹:۱۶

  عرض ادب. خوب برو تو single.php و کدهای زمینه دلخواه را اونجوری که میخوای تعریف کن.
  چیز خاصی نداره.. ببینی خودت متوجه میشی.

 • mahdiazizi2014

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۶
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۲ فروردین ۱۳۹۱ - ۰۱:۰۱

  اون جوری که میخواستم تعریف کردم اما باز ایراد داشت.
  اگه اینجا یه حرفه ای هست کمک کنه.
  این هم کد single.php قالب قبلی هست:

  <?php get_header(); ?> <body>
    <div id=warpper>
     <div class=header>
      <div style="overflow:hidden; height:1px; width:1px;"><h1><a href="/"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1></div>
     </div>
     <div id=nav>
      <ul>
       <li><a href="<?php bloginfo('url'); ?>"><span>دانلود نرم افزار رایگان</span></a></li>
       <li><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/free-download-new-softwar/"><span>دانلود رایگان نرم افزار جدید</span></a></li>
       <li><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/connect/"><span>تماس با ما</span></a></li>
       <li><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/sitemap.xml"><span>نقشه سایت</span></a></li>
      </ul>
      <div class="search_div">
       <form method="get" id="searchform" action="<?php bloginfo('url'); ?>/">
        <input type="text" name="s" id="s" value=""<?php the_search_query(); ?>" class="st" />
        <input type="submit" name="btnSubmit" id="btnSubmit" value="" class="sti"/>
       </form>
      </div>
     </div>
     <div class=content>
      <div id=page-content>
       <div class=two-box-warpper>
  
        <div id=page-body>
         <div class=page-body>
  
  <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
                  <div class=post>
           <div class=post-title>
  
            <div class=post-title-space>
  
             <h1><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a></h1>
            </div>
  
            <div class=meta><ul>
  
              <li id=category>دسته بندی: <?php the_category(', ') ?></li>
  
              <li id=views><?php edit_post_link('ویرایش مطلب','',''); ?></li>
  
             </ul>
            </div>
  
            <div id=post-content>
  <?php $hajm = get_post_meta($post->ID, 'hajm', true); ?>
  <?php $link = get_post_meta($post->ID, 'link', true); ?>
  <?php $ramz = get_post_meta($post->ID, 'ramz', true); ?>
             <div class=post-content-text>
  
              <p style="text-align: justify;"><?php the_content(); ?></p>
  <p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
  <p style="text-align: right;"><img alt="" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/password.gif" />پسورد فایل: <strong><?php echo $ramz; ?></strong></p>
  <p style="text-align: right;"><strong><img alt="" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/download.gif" /></strong><a href="<?php echo $link; ?>">لینک دانلود - <?php echo $hajm; ?></a></p>
  
              <img border="0" alt="icon" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/tags.gif" width="17" height="15"/> برچسب ها: <?php the_tags('') ?><br>
  
              <div class=clear></div>
  
              <div class=post-hr></div>
  
              <div id=info>
  
               <li id=author-post>نوشته: <?php the_author(', ') ?></li>
  
               <li id=date-post>تاریخ: <?php the_time('j F Y'); ?></li>
  
               <li id=comments-post><?php comments_popup_link('بدون نظر', 'يك نظر', '% نظر'); ?></li>
              </div>
  
              <div class=clear></div>
             </div>
            </div>
            <div id=post-footer></div>
           </div>
          </div>
          <?php endwhile; else: ?><div class=post>
           <div class=post-title>
  
            <div class=post-title-space>
  
             <h1><span lang="fa">پیدا نشد !</span></h1>
  
            </div>
  
            <div id=post-content>
  
             <div class=post-content-text>
  
               <div class="style2">
  							 <span lang="fa">متأسفانه جستجوی شما نتیجه ای در بر
  							 نداشت.</span></div>
  
              <div class=clear></div>
  
              <div class=clear></div>
  
             </div>
            </div>
            <div id=post-footer></div>
           </div>
          </div>
  <?php endif; ?>
  
                  <?php comments_template(); ?>        <div class=clear></div>
         </div>
  			 </div>
        <!--sidebar-right-->
         <div id=sidebar-right>
          <div class=sidebar-right>
  
           <div class="sidebar-box ads">
            <h3></h3>
            <div class=sidebar-box-content>
  <div class="style1">
  تبلیغات شما          </div>
            </div>
            <div class=sidebar-box-footer></div>
           </div>
           <div class="sidebar-box category"><H3></H3>
            <DIV class=sidebar-box-content>			<div class="textwidget"><ul>
           <?php wp_list_cats('sort_column=NAME&optioncount=0&hierarchical=1'); ?>
          </ul></div>
  		</DIV>
            <DIV class=sidebar-box-footer></div>
           </div>
  
           <?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar(1) ) : else : ?>	<?php endif; ?>        </div>
  
         </div>
         <!--/sidebar-right-->
        </div>
        <!--sidebar-left-->
        <div id=sidebar-left>
         <div class=sidebar-left>
   <div class="sidebar-box ads">
            <h3></h3>
            <div class=sidebar-box-content>
  <div class="style1">
  تبلیغات شما          </div>
            </div>
            <div class=sidebar-box-footer></div>
           </div>
           <div class="sidebar-box pre-posts"><H3></H3>
            <DIV class=sidebar-box-content>			<div class="textwidget"><ul>
  <?php wp_get_archives('type=postbypost&limit=15'); ?></ul></div>
  		</DIV>
            <DIV class=sidebar-box-footer></div>
           </div>
           <div class="sidebar-box rand-posts"><H3></H3>
            <DIV class=sidebar-box-content>			<div class="textwidget"><ul><?php
  $args = array( 'numberposts' => 10, 'orderby' => 'rand' );
  $rand_posts = get_posts( $args );
  foreach( $rand_posts as $post ) : ?>
  <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a><br/>
  <?php endforeach; ?></ul></div>
  		</DIV>
            <DIV class=sidebar-box-footer></div>
           </div>
           <div class="sidebar-box monthly-archive"><H3></H3>
            <DIV class=sidebar-box-content>			<div class="textwidget"><ul>
           <?php if (function_exists('wp_get_jarchives')) { ?>
           <?php wp_get_jarchives('type=monthly'); ?>
           <?php } else { ?>
           <?php wp_get_archives('type=monthly'); ?>
           <?php } ?>
  
          </ul></div>
  		</DIV>
            <DIV class=sidebar-box-footer></div>
           </div>
  
           <?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar(2) ) : else : ?>	<?php endif; ?>        </div>
        </div>
        <div class=clear></div>
  
       </div>
       <!--/sidebar-left-->
      </div>
      <div class=footer-line></div>
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/footer.1.php'); ?>

  و این هم کد single.php جدید هست:

  <?php get_header(); ?>
  <div class="midlle"><div class="base">
  <div class="yellow"></div>
  <div class="slideshow">
  <div class="white">
  <div class="white_right"></div>
  <div class="white_bg">
  
  <div id="latest-post">
  <?php include(TEMPLATEPATH."/shop.php");?>
  <span id="btn1" style=""></span>
  <span id="btn2" style=""></span>
  </div>
  
  </div>
  <div class="white_left"></div>
  </div>
  </div><!--slider --><div class="right">
  <?php include(TEMPLATEPATH."/ads.php");?>
  <div class="line"></div><!--Line -->
   <?php include(TEMPLATEPATH."/shop1.php");?> 
  
  <div class="line"></div><!--Line -->
  
  <?php $count=count+1; ?>
  <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
  <div class="post">
  <div class="title"><h3><a title="<?php the_title(); ?>" href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a></h3></div>
  <div class="category"><p> دسته بندی : <?php the_category(' , ')?><br /></div>
  <div class="body">
  <div class="desc">
  <div class="date">تاریخ : <?php the_time('l ,j F , Y'); ?> </div>
  <div class="views">: <?php echo cystats_getPostVisitsByID($id,$showmode=TRUE); ?> بازدید </div>
  <div class="comment"><?php comments_popup_link(__('بدون دیدگاه ','kubrick'), __('یک دیدگاه','kubrick'), __('% دیدگاه ','kubrick')); ?></div>
  <div class="author">نوشته : <?php the_author();?> </div>
  </div>
  <div class="text"><?php the_content(''); ?>
  <div id="download-links">
   <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'حجم',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  
  <ul>
  
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'لینک',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  
    <li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'لینک',true); ?>">دانلود با لینک مستقیم</a></li> 
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'لینک اول',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  
  <li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'لینک اول',true); ?>">لینک دانلود قسمت اول</a></li> 
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'لینک دوم',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  
  <li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'لینک دوم',true); ?>">لینک دانلود قسمت دوم</a></li> 
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'لینک سوم',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  
  <li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'لینک سوم',true); ?>">لینک دانلود قسمت سوم</a></li> 
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'لینک چهارم',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  
  <li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'لینک چهارم',true); ?>">لینک دانلود قسمت چهارم</a></li> 
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'لینک پنجم',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  
  <li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'لینک پنجم',true); ?>">لینک دانلود قسمت پنجم</a></li> 
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'لینک ششم',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  
  <li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'لینک ششم',true); ?>">لینک دانلود قسمت ششم</a></li> 
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'لینک هفتم',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  
  <li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'لینک هفتم',true); ?>">لینک دانلود قسمت هفتم</a></li> 
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'لینک کمکی',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  
  <li class="download"><a href="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'لینک کمکی',true); ?>">لینک کمکی</a></li> 
  
  <?php endif; ?>
  <li class="size">حجم : <?php echo get_post_meta($post->ID, 'حجم',true); ?></li>
  
  <li class="password">رمز: <?php echo get_post_meta($post->ID, 'رمز',true); ?></li>
  
  <?php $mid_var = get_post_meta($post->ID, 'منبع',true);
  if(isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?>
  
  <li class="source">منبع : <?php echo get_post_meta($post->ID, 'منبع',true); ?></li>
  <?php endif; ?>
  
   </ul>
  <?php endif; ?>
  
  </div>
  </div>
  
  <div class="tags"><p> برچسب ها : <?php the_tags(__(' ','kubrick'), ', ', '<br />'); ?></div></div>
  <div class="down"></div>
  </div><!--post -->
  
  <?php endwhile; else: ?><?php endif; ?>
  
  <div class="comm">
  <?php comments_template(); ?>
  </div>
  <div class="navigation">
  
  <div class="navigation_right"></div>
  
  <div class="navigation_bg">
  
  <div class="wp-pagenavi">
  
  <span class="pages">
  
  </div> </div>
  <?php get_sidebar(); ?>
  <?php get_footer(); ?>
 • mahdiazizi2014

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۶
  تشکر شده: ۱۰ بار
  # نوشته شده: ۹ سال پیش
  ۱۲ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۸:۴۰

  شاید به تنظیمات سیوه نامه ربط داشته باشه

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها

هیچ برچسبی نیست.