انجمن

 • sourenaa

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۱
  تشکر شده: ۱۷ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۹ آبان ۱۳۸۷ - ۰۶:۲۸

  معادل Directory چیست؟

 • مهدی شریف

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۳۴۵
  تشکر شده: ۳۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۹ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰:۴۴

  شاید فهرست یا آدرس درست باشه*

  * (شاید)

 • Ir-Graphic

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۶۶
  تشکر شده: ۱۱ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۱۹ آبان ۱۳۸۷ - ۱۰:۴۵

  دايرکتورى ،کتاب راهنما،فهرست راهنما
  کامپيوتر : راهنما
  بازرگانى : دفترچه راهنما

 • garfield

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۷۹۲
  تشکر شده: ۲۶۲ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۰ آبان ۱۳۸۷ - ۲۲:۳۳

  1. A book containing an alphabetical or classified listing of names, addresses, and other data, such as telephone numbers, of specific persons, groups, or firms.
    2. Computer Science.
       1. A listing of the files contained in a storage device, such as a magnetic disk.
       2. A description of the various characteristics of a file, such as the layout of the fields in it.
    3. A book of rules or directions.
    4. A group or body of directors.

  A simulated file folder on disk. Programs and data for each application are typically kept in a separate directory (spreadsheets, word processing, etc.). Directories create the illusion of compartments, but are actually indexes to the files which may be scattered all over the disk. Unix and DOS use the term directory, while the Mac and Windows use the term "folder.
  folder همون directory یه. فقط از نظر لفظی به هم فرق دارن. من خیلی جاها شنیده م که پوشه استفاده می شه. منم همین لغت رو ترجیه می دم.

 • sourenaa

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۹۱
  تشکر شده: ۱۷ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۰۱:۴۳

  نه. folder همون directory نیست. folder میشه پوشه.
  directory میشه فهرست ولی فهرستی که معنی اش با List و Table of Contents فرق داره. List میشه فهرست و Table of Contents میشه فهرست مندرجات. ولی نمی دونم directory رو چی میشه ترجمه کرد. فهرست هایی مثل کتاب تلفن یا فهرست محصولات یک کارخانه یا محتویات یک پوشه (و نه خود پوشه) directory هستن. شاید بشود ترجمه اش کرد «ریز اسامی» بر طبق «ریز نمرات». ولی ترجمه ی قشنگی نیست.

 • bahram

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۴۹
  تشکر شده: ۳ بار
  # نوشته شده: ۱۳ سال پیش
  ۲۶ آبان ۱۳۸۷ - ۰۲:۰۲

  شاید به جواب رسیده باشید اما از اونجا که دیدم هنوز این موضوع به حالت حل نشده است ...
  پیشنهاد میکنم وقتی معنی کلمه ای جایی کمی قابل درک نیست از شیوه راهنمایی جستن با هم خانواده ها استفاده کنید و سعی کنید کلمه را در جمله مفهوم بدید.
  Directory: کتاب راهنما ، فهرست راهنما
  Redirect: دوباره راه نمایی کردن، ارجاع دادن، باز پرسی از شهود بعد از بازجویی از متهم
  Direction: دستور، رهبری، اداره جهت، راه مسیر، سو، هدایت
  Directive: رهنمود، دستور دهنده، امریه

  سایت های خوبی میتونید برای بازگردان کردن لغات پیدا کنید از جمله:
  Farsi Dic
  AJAX Dic

درباره‌ی این موضوع



برچسب‌ها