انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sourenaa


تاریخ عضویت
۱۷ دی ۱۳۸۶ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه ی پی دی اف برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. قید کردن تاریخ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. با نیروی - Powered by آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. معادل فارسی Quote آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 5. وردپرس مولتی یوزر - Wordpress MU آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. صفحه ی login در افزونه ی جلالی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. پرونده ی pot. فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. ترجمه ی FEATURED آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. privacy - خلوت‌گاه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 10. سایت های دوزبانه و اقزونه ی جلالی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 11. WP-RTL و زبان فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. چند نکته در مورد ترجمه ها به فارسی «سره» آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 13. پوسته mimbo آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 14. افزونه اشتراک گذار پارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 15. شیوه نامه (CSS) برای ابزارک ها (Widgets) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 16. افزونه ی فارسی ساز و وردپرس 2.7 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. ترجمه نسخه جدید گالری آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. اضافه کردن نام «مترجم» آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. فارسی و نسخه جدید وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 20. دکمه ی راست به چپ کو؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. مشگل باافزونه ی NextGen gallery آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 22. متن به ؟؟؟؟؟ تبدیل میشود آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 23. چگونه میتوان ویرایشگر متن را فارسی کرد؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 24. معادل فارسی query آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 25. CSS برای عکس ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 26. معادل Directory چیست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 27. افزونه برای تغییر جهت متن فارسی یا انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 28. پادپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 29. حروف اضافی در تاریخ نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 30. افزونه فارسی : فتوبلاگ یا نگارخانه در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 31. گزینه ی برای نمایش ارقام به فارسی در ابزارک تقویم فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 32. افزونه ای برای ترجمه ی کدها در داخل ادمین آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 33. وردپرس MU آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 34. جایگزینی متن فارسی با علامت سوال آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 35. اسكریپت FarsiType آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ترجمه ی FEATURED آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. افزونه ی پی دی اف برای وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. قید کردن تاریخ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. چند نکته در مورد ترجمه ها به فارسی «سره» آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. پرونده ی pot. فارسی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. صفحه ی login در افزونه ی جلالی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. سایت های دوزبانه و اقزونه ی جلالی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. چگونه میتوان ویرایشگر متن را فارسی کرد؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. WP-RTL و زبان فارسی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 10. شیوه نامه (CSS) برای ابزارک ها (Widgets) آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 11. افزونه ی فارسی ساز و وردپرس 2.7 آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. اضافه کردن نام «مترجم» آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 13. مشگل باافزونه ی NextGen gallery آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 14. معادل فارسی query آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 15. CSS برای عکس ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 16. معادل Directory چیست؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 17. افزونه برای تغییر جهت متن فارسی یا انگلیسی آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 18. پادپرس فارسی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 19. حروف اضافی در تاریخ نوشته آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 20. گزینه ی برای نمایش ارقام به فارسی در ابزارک تقویم فارسی آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 21. وردپرس MU آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 22. افزونه ای برای ترجمه ی کدها در داخل ادمین آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 23. جایگزینی متن فارسی با علامت سوال آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 24. اسكریپت FarsiType آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.