انجمن


درخواست افزونه ي نمايش بازديد پست  (۱۲ نوشته)

 • hakhamanesh

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۳
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۷ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۲:۴۵

  با سلام
  اول بگم که من توی سایت جست و جو کردم و افزونه ی wp-postview رو پيدا كردم اما نمايش بازديد رو جاي نا مناسبي نشون ميداد حالا اگه لطف كنيد و بگيد كه اين كد
  <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>
  رو كجاي اين كد

  <?php get_header(); ?>
  <div class="art-contentLayout">
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar1.php'); ?><div class="art-content">
  
  <?php if (have_posts()) : ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  
  <div class="art-Post">
  
    <div class="art-Post-tl"></div>
    <div class="art-Post-tr"></div>
    <div class="art-Post-bl"></div>
    <div class="art-Post-br"></div>
    <div class="art-Post-tc"></div>
    <div class="art-Post-bc"></div>
    <div class="art-Post-cl"></div>
    <div class="art-Post-cr"></div>
    <div class="art-Post-cc"></div>
    <div class="art-Post-body">
  
  <div class="art-Post-inner art-article">
  
  <h2 class="art-PostHeader">
  
  <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php printf(__('Permanent Link to %s', 'kubrick'), the_title_attribute('echo=0')); ?>">
  
  <?php the_title(); ?>
  
  </a>
  </h2>
  
  <?php ob_start(); ?>
  <?php $icons = array(); ?>
  <?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostDateIcon.png" width="17" height="18" alt="" />
  <?php the_time(__('F jS, Y', 'kubrick')) ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostAuthorIcon.png" width="14" height="14" alt="" />
  <?php _e('Author', 'kubrick'); ?>: <?php the_author_posts_link() ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (current_user_can('edit_post', $post->ID)): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostEditIcon.png" width="14" height="14" alt="" />
  <?php edit_post_link(__('Edit', 'kubrick'), ''); ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (0 != count($icons)): ?>
  <div class="art-PostHeaderIcons art-metadata-icons">
  <?php echo implode(' | ', $icons); ?>
  
  </div>
  <?php endif; ?>
  <?php $metadataContent = ob_get_clean(); ?>
  <?php if (trim($metadataContent) != ''): ?>
  <div class="art-PostMetadataHeader">
  <?php echo $metadataContent; ?>
  
  </div>
  <?php endif; ?>
  <div class="art-PostContent">
  
       <?php if (is_search()) the_excerpt(); else the_content(__('Read the rest of this entry &raquo;', 'kubrick')); ?>
       <?php if (is_page() or is_single()) wp_link_pages(array('before' => '<p><strong>Pages:</strong> ', 'after' => '</p>', 'next_or_number' => 'number')); ?>
  
  </div>
  <div class="cleared"></div>
  <?php ob_start(); ?>
  <?php $icons = array(); ?>
  <?php if (!is_page()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostCategoryIcon.png" width="18" height="18" alt="" />
  <?php printf(__('Posted in %s', 'kubrick'), get_the_category_list(', ')); ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page() && get_the_tags()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostTagIcon.png" width="18" height="18" alt="" />
  <?php the_tags(__('Tags:', 'kubrick') . ' ', ', ', ' '); ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (!is_page() && !is_single()): ?><?php ob_start(); ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/PostCommentsIcon.png" width="18" height="18" alt="" />
  <?php comments_popup_link(__('No Comments »', 'kubrick'), __('1 Comment »', 'kubrick'), __('% Comments »', 'kubrick'), '', __('Comments Closed', 'kubrick') ); ?>
  <?php $icons[] = ob_get_clean(); ?><?php endif; ?><?php if (0 != count($icons)): ?>
  <div class="art-PostFooterIcons art-metadata-icons">
  <?php echo implode(' | ', $icons); ?>
  
  </div>
  <?php endif; ?>
  <?php $metadataContent = ob_get_clean(); ?>
  <?php if (trim($metadataContent) != ''): ?>
  <div class="art-PostMetadataFooter">
  <?php echo $metadataContent; ?>
  
  </div>
  <?php endif; ?>
  
  </div>
  
  		<div class="cleared"></div>
    </div>
  </div>
  
  <?php endwhile; ?>
  
  <?php
  $prev_link = get_previous_posts_link(__('Newer Entries &raquo;', 'kubrick'));
  $next_link = get_next_posts_link(__('&laquo; Older Entries', 'kubrick'));
  ?>
  <?php if ($prev_link || $next_link): ?>
  <div class="art-Post">
    <div class="art-Post-tl"></div>
    <div class="art-Post-tr"></div>
    <div class="art-Post-bl"></div>
    <div class="art-Post-br"></div>
    <div class="art-Post-tc"></div>
    <div class="art-Post-bc"></div>
    <div class="art-Post-cl"></div>
    <div class="art-Post-cr"></div>
    <div class="art-Post-cc"></div>
    <div class="art-Post-body">
  <div class="art-Post-inner art-article">
  
  <div class="art-PostContent">
  
  <div class="navigation">
  
  	<div class="aligncenter"><?php if(function_exists('wp_page_numbers')) { wp_page_numbers(); } ?></div>
  	<div class="alignleft"><?php echo $prev_link; ?></div>
  	<div class="alignright"><?php echo $next_link; ?></div>
  </div>
  
  </div>
  <div class="cleared"></div>
  
  </div>
  
  		<div class="cleared"></div>
    </div>
  </div>
  
  <?php endif; ?>
  
  <?php else : ?>
  <h2 class="center"><?php _e('Not Found', 'kubrick'); ?></h2>
  <p class="center"><?php _e('Sorry, but you are looking for something that isn’t here.', 'kubrick'); ?></p>
  <?php if(function_exists('get_search_form')) get_search_form(); ?>
  <?php endif; ?>
  
  </div>
  <?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar2.php'); ?>
  </div>
  <div class="cleared"></div>
  
  <?php get_footer(); ?>

  بذارم تا بازديد پست ها رو در كنار برچسب ها يا جاي مناسب ديگه اي نمايش بده يا اگر كلا نمبشه يه افزونه ي ديگه معرفي كنيد
  با تشكر

 • علی ایرانی

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۷۸۶
  تشکر شده: ۷۶ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۷ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۹:۱۹

  بستگی داره خودتون کجا دوست دارید نمایش داده بشه ولی مثلا بعد از این خط:
  <?php _e('Author', 'kubrick'); ?>: <?php the_author_posts_link() ?>
  به این صورت میتونید بزارید:

  <?php _e('Author', 'kubrick'); ?>: <?php the_author_posts_link() ?>
  بازدید: <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>
  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  hakhamanesh
 • hakhamanesh

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۳
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۷ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۷

  دوست عزيز تشكر اما به جاي كلمه ي "بازديد "علامت سوال ميذاره
  و مينويسه مثلا 3views من ميخام بنويسه 3 بازديد
  يه مشكل ديگه اي كه داره اينه كه وقتي آرشيو ماهانه يا دسته ها رو مياري اين افزونه اونجا اصلا كار نميكنه

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۷ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۴:۲۳

  و مينويسه مثلا 3views من ميخام بنويسه 3 بازديد

  کلمه "بازدید :" رو از اون کد بالا حذف کنید تا علامت سوال حذف بشه و به تنظیمات افزونه مراجعه کنید و اونجا views رو حذف کنین

  يه مشكل ديگه اي كه داره اينه كه وقتي آرشيو ماهانه يا دسته ها رو مياري اين افزونه اونجا اصلا كار نميكنه

  برای archive.php و category.php هم باید از این قطعه کد استفاده کنین!

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  Gharibe - hakhamanesh
 • hakhamanesh

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۳
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۸ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۳:۴۸

  mostafa1990 گفت:

  کلمه "بازدید :" رو از اون کد بالا حذف کنید تا علامت سوال حذف بشه و به تنظیمات افزونه مراجعه کنید و اونجا views رو حذف کنین

  يعني نميشه كلمه ي بازديد باشه اما بدون علامت سوال و به حاي اينكه views رو حذف كنيم از معادل فارسيش استفاده كنيم
  اگه ميشه لطفا راهنمايي كنيد
  در ضمن توی قسمت تنظیمات این ‍یغام رو نوشته
  WARNING:
  Once uninstalled, this cannot be undone. You should use a Database Backup plugin of WordPress to back up all the data first.

  The following WordPress Options/PostMetas will be DELETED
  و اينكه اون كد رو كجاي فايل category.php بذارم
  اين كد فايل category.php

  <?php
  /**
   * WordPress Category API
   *
   * @package WordPress
   */
  
  /**
   * Retrieves all category IDs.
   *
   * @since 2.0.0
   * @link http://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_all_category_ids
   *
   * @return object List of all of the category IDs.
   */
  function get_all_category_ids() {
  	if ( ! $cat_ids = wp_cache_get( 'all_category_ids', 'category' ) ) {
  		$cat_ids = get_terms( 'category', 'fields=ids&get=all' );
  		wp_cache_add( 'all_category_ids', $cat_ids, 'category' );
  	}
  
  	return $cat_ids;
  }
  
  /**
   * Retrieve list of category objects.
   *
   * If you change the type to 'link' in the arguments, then the link categories
   * will be returned instead. Also all categories will be updated to be backwards
   * compatible with pre-2.3 plugins and themes.
   *
   * @since 2.1.0
   * @see get_terms() Type of arguments that can be changed.
   * @link http://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_categories
   *
   * @param string|array $args Optional. Change the defaults retrieving categories.
   * @return array List of categories.
   */
  function &get_categories( $args = '' ) {
  	$defaults = array( 'type' => 'category' );
  	$args = wp_parse_args( $args, $defaults );
  
  	$taxonomy = apply_filters( 'get_categories_taxonomy', 'category', $args );
  	if ( 'link' == $args['type'] )
  		$taxonomy = 'link_category';
  	$categories = (array) get_terms( $taxonomy, $args );
  
  	foreach ( array_keys( $categories ) as $k )
  		_make_cat_compat( $categories[$k] );
  
  	return $categories;
  }
  
  /**
   * Retrieves category data given a category ID or category object.
   *
   * If you pass the $category parameter an object, which is assumed to be the
   * category row object retrieved the database. It will cache the category data.
   *
   * If you pass $category an integer of the category ID, then that category will
   * be retrieved from the database, if it isn't already cached, and pass it back.
   *
   * If you look at get_term(), then both types will be passed through several
   * filters and finally sanitized based on the $filter parameter value.
   *
   * The category will converted to maintain backwards compatibility.
   *
   * @since 1.5.1
   * @uses get_term() Used to get the category data from the taxonomy.
   *
   * @param int|object $category Category ID or Category row object
   * @param string $output Optional. Constant OBJECT, ARRAY_A, or ARRAY_N
   * @param string $filter Optional. Default is raw or no WordPress defined filter will applied.
   * @return mixed Category data in type defined by $output parameter.
   */
  function &get_category( $category, $output = OBJECT, $filter = 'raw' ) {
  	$category = get_term( $category, 'category', $output, $filter );
  	if ( is_wp_error( $category ) )
  		return $category;
  
  	_make_cat_compat( $category );
  
  	return $category;
  }
  
  /**
   * Retrieve category based on URL containing the category slug.
   *
   * Breaks the $category_path parameter up to get the category slug.
   *
   * Tries to find the child path and will return it. If it doesn't find a
   * match, then it will return the first category matching slug, if $full_match,
   * is set to false. If it does not, then it will return null.
   *
   * It is also possible that it will return a WP_Error object on failure. Check
   * for it when using this function.
   *
   * @since 2.1.0
   *
   * @param string $category_path URL containing category slugs.
   * @param bool $full_match Optional. Whether should match full path or not.
   * @param string $output Optional. Constant OBJECT, ARRAY_A, or ARRAY_N
   * @return null|object|array Null on failure. Type is based on $output value.
   */
  function get_category_by_path( $category_path, $full_match = true, $output = OBJECT ) {
  	$category_path = rawurlencode( urldecode( $category_path ) );
  	$category_path = str_replace( '%2F', '/', $category_path );
  	$category_path = str_replace( '%20', ' ', $category_path );
  	$category_paths = '/' . trim( $category_path, '/' );
  	$leaf_path = sanitize_title( basename( $category_paths ) );
  	$category_paths = explode( '/', $category_paths );
  	$full_path = '';
  	foreach ( (array) $category_paths as $pathdir )
  		$full_path .= ( $pathdir != '' ? '/' : '' ) . sanitize_title( $pathdir );
  
  	$categories = get_terms( 'category', "get=all&slug=$leaf_path" );
  
  	if ( empty( $categories ) )
  		return null;
  
  	foreach ( $categories as $category ) {
  		$path = '/' . $leaf_path;
  		$curcategory = $category;
  		while ( ( $curcategory->parent != 0 ) && ( $curcategory->parent != $curcategory->term_id ) ) {
  			$curcategory = get_term( $curcategory->parent, 'category' );
  			if ( is_wp_error( $curcategory ) )
  				return $curcategory;
  			$path = '/' . $curcategory->slug . $path;
  		}
  
  		if ( $path == $full_path )
  			return get_category( $category->term_id, $output );
  	}
  
  	// If full matching is not required, return the first cat that matches the leaf.
  	if ( ! $full_match )
  		return get_category( $categories[0]->term_id, $output );
  
  	return null;
  }
  
  /**
   * Retrieve category object by category slug.
   *
   * @since 2.3.0
   *
   * @param string $slug The category slug.
   * @return object Category data object
   */
  function get_category_by_slug( $slug ) {
  	$category = get_term_by( 'slug', $slug, 'category' );
  	if ( $category )
  		_make_cat_compat( $category );
  
  	return $category;
  }
  
  /**
   * Retrieve the ID of a category from its name.
   *
   * @since 1.0.0
   *
   * @param string $cat_name Optional. Default is 'General' and can be any category name.
   * @return int 0, if failure and ID of category on success.
   */
  function get_cat_ID( $cat_name='General' ) {
  	$cat = get_term_by( 'name', $cat_name, 'category' );
  	if ( $cat )
  		return $cat->term_id;
  	return 0;
  }
  
  /**
   * Retrieve the name of a category from its ID.
   *
   * @since 1.0.0
   *
   * @param int $cat_id Category ID
   * @return string Category name
   */
  function get_cat_name( $cat_id ) {
  	$cat_id = (int) $cat_id;
  	$category = &get_category( $cat_id );
  	return $category->name;
  }
  
  /**
   * Check if a category is an ancestor of another category.
   *
   * You can use either an id or the category object for both parameters. If you
   * use an integer the category will be retrieved.
   *
   * @since 2.1.0
   *
   * @param int|object $cat1 ID or object to check if this is the parent category.
   * @param int|object $cat2 The child category.
   * @return bool Whether $cat2 is child of $cat1
   */
  function cat_is_ancestor_of( $cat1, $cat2 ) {
  	if ( ! isset($cat1->term_id) )
  		$cat1 = &get_category( $cat1 );
  	if ( ! isset($cat2->parent) )
  		$cat2 = &get_category( $cat2 );
  
  	if ( empty($cat1->term_id) || empty($cat2->parent) )
  		return false;
  	if ( $cat2->parent == $cat1->term_id )
  		return true;
  
  	return cat_is_ancestor_of( $cat1, get_category( $cat2->parent ) );
  }
  
  /**
   * Sanitizes category data based on context.
   *
   * @since 2.3.0
   * @uses sanitize_term() See this function for what context are supported.
   *
   * @param object|array $category Category data
   * @param string $context Optional. Default is 'display'.
   * @return object|array Same type as $category with sanitized data for safe use.
   */
  function sanitize_category( $category, $context = 'display' ) {
  	return sanitize_term( $category, 'category', $context );
  }
  
  /**
   * Sanitizes data in single category key field.
   *
   * @since 2.3.0
   * @uses sanitize_term_field() See function for more details.
   *
   * @param string $field Category key to sanitize
   * @param mixed $value Category value to sanitize
   * @param int $cat_id Category ID
   * @param string $context What filter to use, 'raw', 'display', etc.
   * @return mixed Same type as $value after $value has been sanitized.
   */
  function sanitize_category_field( $field, $value, $cat_id, $context ) {
  	return sanitize_term_field( $field, $value, $cat_id, 'category', $context );
  }
  
  /* Tags */
  
  /**
   * Retrieves all post tags.
   *
   * @since 2.3.0
   * @see get_terms() For list of arguments to pass.
   * @uses apply_filters() Calls 'get_tags' hook on array of tags and with $args.
   *
   * @param string|array $args Tag arguments to use when retrieving tags.
   * @return array List of tags.
   */
  function &get_tags( $args = '' ) {
  	$tags = get_terms( 'post_tag', $args );
  
  	if ( empty( $tags ) ) {
  		$return = array();
  		return $return;
  	}
  
  	$tags = apply_filters( 'get_tags', $tags, $args );
  	return $tags;
  }
  
  /**
   * Retrieve post tag by tag ID or tag object.
   *
   * If you pass the $tag parameter an object, which is assumed to be the tag row
   * object retrieved the database. It will cache the tag data.
   *
   * If you pass $tag an integer of the tag ID, then that tag will
   * be retrieved from the database, if it isn't already cached, and pass it back.
   *
   * If you look at get_term(), then both types will be passed through several
   * filters and finally sanitized based on the $filter parameter value.
   *
   * @since 2.3.0
   *
   * @param int|object $tag
   * @param string $output Optional. Constant OBJECT, ARRAY_A, or ARRAY_N
   * @param string $filter Optional. Default is raw or no WordPress defined filter will applied.
   * @return object|array Return type based on $output value.
   */
  function &get_tag( $tag, $output = OBJECT, $filter = 'raw' ) {
  	return get_term( $tag, 'post_tag', $output, $filter );
  }
  
  /* Cache */
  
  /**
   * Update the categories cache.
   *
   * This function does not appear to be used anymore or does not appear to be
   * needed. It might be a legacy function left over from when there was a need
   * for updating the category cache.
   *
   * @since 1.5.0
   *
   * @return bool Always return True
   */
  function update_category_cache() {
  	return true;
  }
  
  /**
   * Remove the category cache data based on ID.
   *
   * @since 2.1.0
   * @uses clean_term_cache() Clears the cache for the category based on ID
   *
   * @param int $id Category ID
   */
  function clean_category_cache( $id ) {
  	clean_term_cache( $id, 'category' );
  }
  
  /**
   * Update category structure to old pre 2.3 from new taxonomy structure.
   *
   * This function was added for the taxonomy support to update the new category
   * structure with the old category one. This will maintain compatibility with
   * plugins and themes which depend on the old key or property names.
   *
   * The parameter should only be passed a variable and not create the array or
   * object inline to the parameter. The reason for this is that parameter is
   * passed by reference and PHP will fail unless it has the variable.
   *
   * There is no return value, because everything is updated on the variable you
   * pass to it. This is one of the features with using pass by reference in PHP.
   *
   * @since 2.3.0
   * @access private
   *
   * @param array|object $category Category Row object or array
   */
  function _make_cat_compat( &$category ) {
  	if ( is_object( $category ) ) {
  		$category->cat_ID = &$category->term_id;
  		$category->category_count = &$category->count;
  		$category->category_description = &$category->description;
  		$category->cat_name = &$category->name;
  		$category->category_nicename = &$category->slug;
  		$category->category_parent = &$category->parent;
  	} elseif ( is_array( $category ) && isset( $category['term_id'] ) ) {
  		$category['cat_ID'] = &$category['term_id'];
  		$category['category_count'] = &$category['count'];
  		$category['category_description'] = &$category['description'];
  		$category['cat_name'] = &$category['name'];
  		$category['category_nicename'] = &$category['slug'];
  		$category['category_parent'] = &$category['parent'];
  	}
  }
  
  ?>

  باتشكر

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۸ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۲:۵۶

  يعني نميشه كلمه ي بازديد باشه اما بدون علامت سوال و به حاي اينكه views رو حذف كنيم از معادل فارسيش استفاده كنيم

  وقتی کلمه بازدید رو به قالب اضافه کردید, فایل رو با UTF-8 ذخیره کنید

  برای کلمه views:
  قسمت تنظیمات افزونه:
  محتویات Views Template: رو به:
  %VIEW_COUNT% بازدید
  و Most Viewed Template: را به:
  <li><a href="%POST_URL%" title="%POST_TITLE%">%POST_TITLE%</a> - %VIEW_COUNT% بازدید</li>
  تغییر بدید!

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  hakhamanesh
 • hakhamanesh

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۳
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۸ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۵:۴۴

  تشكر دوست عزيز نگفتيد كد مربوطه رو كجاي فايل category.php بذارم
  و اينكه براي اون پيغامي كه گفتم چيكار كنم

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۸ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۷:۱۸

  category.php هم شبیه به index.php میمونه
  کدوم پیغام؟

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  hakhamanesh
 • hakhamanesh

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۳
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۸ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۲:۰۶

  توی قسمت تنظیمات این ‍یغام رو نوشته
  WARNING:
  Once uninstalled, this cannot be undone. You should use a Database Backup plugin of WordPress to back up all the data first.

  و اينكه من توي قالبم فايلي به نام category.php ندارم اما توي قسمت public html هست و ساختارش با فايل index.phpفرق داره يعني اين كد
  <?php _e('Author', 'kubrick'); ?>: <?php the_author_posts_link() ?>
  رو نداره در قسمت بالا سورس فايل category.php رو گذاشتم اگه ميشه لطف كنيد بگيد كد رو بايد كجاش بذارم
  با تشكر

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۸ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۳:۳۹

  معنی اون پیغام:

  فرآیند برداشتن افزونه‌ی دیدارها بازگشت ناپذیر است. ابتدا باید از افزونه‌ی پشتیبان‌گیری بانک اطلاعاتی وردپرس استفاده کنید تا از همه‌ی اطلاعات پشتیبان بگیرید.

  اگر توی قالبت categoty.php نیست, دست به اون یکی ها دیگه نزن!
  categoty.php معمولا, قالب نمایش دسته هاست که بعضی اوقات archive.php هم میشه!

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  hakhamanesh
 • hakhamanesh

  آفلاین
  عضو
  تعداد نوشته‌ها: ۵۳
  تشکر شده: ۹ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۲:۱۶

  مشكلم حل شد
  درسته توي آرشيو هم بازديد پست رو نشون ميده
  بسيار بسيار از شما دوست عزيز ممنونم
  فقط يك چيز ديگه اونم اون پيغامي كه گفتم
  براي اون بايد چيكار كنم

 • Mostafa

  آفلاین
  ناظم
  تعداد نوشته‌ها: ۵۲۷۶
  تشکر شده: ۵۷۷۷ بار
  # نوشته شده: ۱۱ سال پیش
  ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۰

  اون پیغام چیز زیاد مهمی نیست و برای همه کسایی که نصب میکنن نشون میده

  کاربران زیر به‌خاطر این نوشته تشکر کرده‌اند:
  hakhamanesh

درباره‌ی این موضوعبرچسب‌ها