انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hakhamanesh


تاریخ عضویت
۲۶ بهمن ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشكل در افزونه ي contact form 7 آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. آمار bia2clip آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. درخواست افزونه ي نمايش بازديد پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 4. مشكل با افزونه منو درختي آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. مشكل در قالب izidreams آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. API key چيست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 7. درخواست راهنمايي آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 8. مشکل در google-sitemap-generator.3.2.2 آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. سوال درباره ي سطح دسترسی فایل htaccess آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 10. در خواست راهنمايي آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. درخواست پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. درخواست رفع مشكل پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. درخواست فارسي سازي پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. API key آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 15. مشكل در قالب blue آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. چطور از افزونه ي HeadMeta استفاده كنم آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. API key آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. مشكل در افزونه ي contact form 7 آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 3. درخواست افزونه ي نمايش بازديد پست آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 4. مشكل در قالب izidreams آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 5. درخواست راهنمايي آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 6. API key چيست؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 7. سوال درباره ي سطح دسترسی فایل htaccess آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 8. در خواست راهنمايي آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 9. درخواست پوسته آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 10. درخواست رفع مشكل پوسته آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 11. درخواست فارسي سازي پوسته آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 12. مشكل در قالب blue آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 13. چطور از افزونه ي HeadMeta استفاده كنم آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.