انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

parsakj


تاریخ عضویت
۹ اسفند ۱۳۸۹ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل نمایش تعداد بازدید در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 2. خراب شدن فید سایت آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 3. تغییرات در قالب twenty fourteen انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. درخواست lightbox برای feedburn آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. مشکل با افزونه Subscribe2 آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 6. مشکل با فیدبرنر آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. اضافه کردن کلمات کلیدی آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل در نمایش تصاویر آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل در قالب من آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 10. مشکل در قالب من آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. مشکل بعد از ریستور آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. اضافه کردن ساید بار در وسط آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 13. سطوح مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 14. مشکل ارسال فایل در Contact Form 7 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 15. شمارنده ای که بازدید های امروز, دیروز, و بازدید کل رو تو آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. مشکل آپلود فایل با حجم بالای 1 مگابایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 17. مشکل با افزونه Contact Form 7 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. خراب شدن فید سایت آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. مشکل نمایش تعداد بازدید در وردپرس آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 3. تغییرات در قالب twenty fourteen انگلیسی آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 4. درخواست lightbox برای feedburn آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 5. مشکل با افزونه Subscribe2 آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 6. مشکل با فیدبرنر آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 7. اضافه کردن کلمات کلیدی آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 8. مشکل در نمایش تصاویر آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 9. مشکل در قالب من آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. مشکل در قالب من آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 11. مشکل بعد از ریستور آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. اضافه کردن ساید بار در وسط آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 13. سطوح مطلب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 14. مشکل با افزونه Contact Form 7 آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.