انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

MohammadMnt


تاریخ عضویت
۱۳ مهر ۱۳۸۶ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. ویروس / نرم افزار جاسوسی در بخش قالب ها ؟!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  2. بسته فارسی 2.3 منشتر نمی‌شه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  3. ترجمه‌ی کامل وردپرس.کام آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  4. سیستم ترجمه‌ی افتضاح ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  5. چرا و چگونه و تا کجا فارسی‌سازی می‌کنیم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  6. مشکل با ورد‍رس ۲.۳ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. سیستم ترجمه‌ی افتضاح ! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  2. بسته فارسی 2.3 منشتر نمی‌شه؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  3. مشکل با ورد‍رس ۲.۳ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.