انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

vbiranroshan


تاریخ عضویت
۳۰ مرداد ۱۳۸۷ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ستون guid در جدول wp_posts برای چی هست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. مکانیزم نمایش اطلاعات و بکارگیری فیلترها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. Google Gears آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. auto completion در عنوان هر پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. عدم سازگاری بسته فارسی وردپرس با افزونه WP-Syntax آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. چطور میشه قالب سایت فارسی باشه اما زبان قسمت مدیریت انگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. دنباک آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. اشکال در صفحه خطا (مربوط به فرم کامنت) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. بازتاب ها و بازخوان ها چی هستند و چطوری میشه از آنها است آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. افزونه ای برای پاسخ دادن ادمین به کامنتها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 11. جایگزینی باری تابع comment_text آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. فیلد comment_parent در جدول wp_comments برای چی هست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 13. آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 14. تابع the_views() در قالب Bob v2 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 15. لینک دانلود نسخه 2.6.1 بسته ورد‍‍‍‍‍پرس فارسی کجاست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. ظاهرا فایل rtl هیچ کدام از قالبهای فارسی لود نمیشه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. عدم سازگاری بسته فارسی وردپرس با افزونه WP-Syntax آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. ستون guid در جدول wp_posts برای چی هست؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. مکانیزم نمایش اطلاعات و بکارگیری فیلترها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. auto completion در عنوان هر پست آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 5. آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. افزونه ای برای پاسخ دادن ادمین به کامنتها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. چطور میشه قالب سایت فارسی باشه اما زبان قسمت مدیریت انگ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. اشکال در صفحه خطا (مربوط به فرم کامنت) آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. بازتاب ها و بازخوان ها چی هستند و چطوری میشه از آنها است آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. جایگزینی باری تابع comment_text آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. فیلد comment_parent در جدول wp_comments برای چی هست؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. تابع the_views() در قالب Bob v2 آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 13. ظاهرا فایل rtl هیچ کدام از قالبهای فارسی لود نمیشه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 14. لینک دانلود نسخه 2.6.1 بسته ورد‍‍‍‍‍پرس فارسی کجاست؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.