انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

حسن پور


تاریخ عضویت
۲ اسفند ۱۳۸۹ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در نمایش افراد آنلاین آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. نظر سنجي در مورد شبكه كوچك آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. قالب جداگانه برای هر برگه و دسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. مشکل نمایش عکس در قالب ورود پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. سایت دامین و سنگینی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل در نصب پوسته / ftp آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. مشکل در افزونه hyper cache آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. عضو گیری آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 9. بهترین آمارگیر برای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. مشکل زجر آور با یک افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. درخواست اسکریپت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. مشکل افزونه سوپر کش با postview , statpress آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. درخواست افزونه ای برای خواندن مطلب سایت دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. سوال در مورد کپی‌رایت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. بهترین آمارگیر برای سایت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. نظر سنجي در مورد شبكه كوچك آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. قالب جداگانه برای هر برگه و دسته آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. سایت دامین و سنگینی وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. مشکل در افزونه hyper cache آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. مشکل زجر آور با یک افزونه آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. مشکل افزونه سوپر کش با postview , statpress آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.