انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

journalonline


تاریخ عضویت
۱۸ دی ۱۳۸۷ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. عدم نمایش دسته ها در افزودن نوشته جدید (کمک) آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. مشکل آپ اشتباه به زبان انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل در به روز رسانی وردپرس فارس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. مشکل در ورود به صفحه مدیریت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. مشکل افزونه Yet Another Related Posts Plugin 3.2.2 با وردپرس 3.1.2 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. مشکل با تغییر ‍پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. نام‌نویسی برای ویترین وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. خبرنامه اینترنتی آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 9. مشکل برچسب ها در ورژن 2.8 وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل پوسته رجحان با اینترنت اکسپلور آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. قالب تک تمپ ساخته شد البته ... آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. افزونه تبلیغات آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 13. مشکلات پوسته یاهو آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 14. نصب فروشگاه روی سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. ممشکل راه اندازی FTPnow آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 16. عکس بند انگشتی آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 17. upload عکس در wordpress (2 posts) آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. upload عکس در wordpress آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 19. صفحه بندی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 20. صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. مشکل درون‌ریزی نوشته‌ها از یک خوراک RSS. آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 22. ایجاد چند دکمه در ‍‍kibit آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 23. ایجاد آرشیو دسته ای مانند سایت p30download آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. صفحه بندی قالب آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. مشکل در ورود به صفحه مدیریت وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. مشکل افزونه Yet Another Related Posts Plugin 3.2.2 با وردپرس 3.1.2 آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. مشکل آپ اشتباه به زبان انگلیسی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. افزونه تبلیغات آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. عکس بند انگشتی آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 7. خبرنامه اینترنتی آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 8. مشکل برچسب ها در ورژن 2.8 وردپرس آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 9. مشکل پوسته رجحان با اینترنت اکسپلور آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 10. مشکلات پوسته یاهو آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 11. نصب فروشگاه روی سایت آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 12. ممشکل راه اندازی FTPnow آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 13. upload عکس در wordpress (2 posts) آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 14. upload عکس در wordpress آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 15. مشکل درون‌ریزی نوشته‌ها از یک خوراک RSS. آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 16. ایجاد چند دکمه در ‍‍kibit آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 17. ایجاد آرشیو دسته ای مانند سایت p30download آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.