انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mihanlyrics


تاریخ عضویت
۱۰ تیر ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ناقص موندن اپگرید به 3.3 (فوری) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. نحوه از بین بردن محدودیت حجم فایل آپلودی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 3. باز نشدن سایت با اینترنت اکسپلورر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. زیاد کردن پست ها در فایل کتگوری یا همون موضوعان آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. تغییر شیوه نمایش پست ها در کتگوری آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. افزونه نمایش تنها عنوان مطالب در کتگوری آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. تغییر زمان سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. انگلیسی شدن خودکار داشبورد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. موضوعات در ستون ها چپ و راست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. قالبم قایل های : sidebar - rsidebar - search -archive :-O آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ناقص موندن اپگرید به 3.3 (فوری) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. باز نشدن سایت با اینترنت اکسپلورر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. زیاد کردن پست ها در فایل کتگوری یا همون موضوعان آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. تغییر شیوه نمایش پست ها در کتگوری آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. افزونه نمایش تنها عنوان مطالب در کتگوری آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. تغییر زمان سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. انگلیسی شدن خودکار داشبورد آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. موضوعات در ستون ها چپ و راست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. قالبم قایل های : sidebar - rsidebar - search -archive :-O آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.