انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

other


تاریخ عضویت
۴ آبان ۱۳۸۶ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
خوزستان
پیشه
کامپیوتر
علایق
کامپیوتر

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. بروزرسانی به وردپرس 2.9 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. بهینه سازی وردپرس در خصوص استفاده از منابع آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. بروزرسانی به وردپرس 2.8.6 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. وردپرس 2.8.5 رسید! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. این سایت از چه افزونه ای استفاده می کند ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. پلاگین جستجوی پیشرفته در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. حذف نقطه های بولت از سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. برگه مخفی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. اتصال 2 دیتابیس وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 10. پست های چند تا در میان !!! (پرش پستها) آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. انتشار نسخه آزمایشی وردپرس ۲/۸ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 12. خروجي مناسب براي چاپ يك پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 13. جلوگيري از نمايش نظرات / مديريت نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 14. نمایش تیتر پست ها در یک کادر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 15. چطور ميتونم در وردپرس 2 تا تيتر داشته باشم آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 16. فايل هاي بروزرسانی ورد‍‍پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 17. مشکل من با پلاگین بروز رسانی خودکار آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 18. فارسی سازی پوسته eGamer آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 19. پوسته ChaoticSoul آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. Justify کردن نوشته ها در ورد پرس چگونه است؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 21. نرم افزاری ویژه طراحی پوسته های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 22. بروزرسانی وردپرس 2.0.۴ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 23. نصب wp نسخه 2.5 و مشکل با فارسی بودن پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. بروزرسانی وردپرس 2.0.۴ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. بروزرسانی به وردپرس 2.9 آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. خروجي مناسب براي چاپ يك پست آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. بروزرسانی به وردپرس 2.8.6 آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. بهینه سازی وردپرس در خصوص استفاده از منابع آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. این سایت از چه افزونه ای استفاده می کند ؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. حذف نقطه های بولت از سایت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. اتصال 2 دیتابیس وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. پست های چند تا در میان !!! (پرش پستها) آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 10. انتشار نسخه آزمایشی وردپرس ۲/۸ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 11. جلوگيري از نمايش نظرات / مديريت نظرات آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. نمایش تیتر پست ها در یک کادر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 13. چطور ميتونم در وردپرس 2 تا تيتر داشته باشم آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 14. فايل هاي بروزرسانی ورد‍‍پرس آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 15. مشکل من با پلاگین بروز رسانی خودکار آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 16. فارسی سازی پوسته eGamer آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 17. پوسته ChaoticSoul آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 18. نرم افزاری ویژه طراحی پوسته های وردپرس آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 19. نصب wp نسخه 2.5 و مشکل با فارسی بودن پست ها آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.