انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

seamoosavi


تاریخ عضویت
۱۴ شهریور ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تنظيم خبرنامه فيدبرنر براي ارسال لينك آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشكل با افزونه google sitemap generator آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. افزونه ي ارسال مطالب جديد با طراحي خاص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. مشكل در نمايش افزونه post notify آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. خبرنامه ايميل و پيامك آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشكل باافزونه Register Plus آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. مشكل بعد از تغيير پيوند يكتا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. عدم پاسخگوئي به سوال ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. افزونه ي نمايش تعداد بازديد مطلب مي خوام آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. مشكل در آپلود فايلها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. ترجمه با poedit آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. اشكال در ترجمه رشته ها در poedit آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 14. اشكال در نصب افزونه(مهم) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 15. فارسي سازي قالب هاي آرتيستر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 16. دريافت و نصب افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. كار با app serv آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 18. درج ادامه مطلب براي پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 19. بعد از نصب وردپرس سايتم بالا نمياد آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. تنظيم خبرنامه فيدبرنر براي ارسال لينك آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشكل با افزونه google sitemap generator آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. افزونه ي ارسال مطالب جديد با طراحي خاص آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشكل باافزونه Register Plus آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. مشكل در نمايش افزونه post notify آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. خبرنامه ايميل و پيامك آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 7. مشكل بعد از تغيير پيوند يكتا آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. عدم پاسخگوئي به سوال ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. مشكل در آپلود فايلها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. افزونه ي نمايش تعداد بازديد مطلب مي خوام آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. ترجمه با poedit آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. اشكال در ترجمه رشته ها در poedit آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. فارسي سازي قالب هاي آرتيستر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. اشكال در نصب افزونه(مهم) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 15. درج ادامه مطلب براي پست ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 16. كار با app serv آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 17. دريافت و نصب افزونه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 18. بعد از نصب وردپرس سايتم بالا نمياد آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.