انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

goonigooni


تاریخ عضویت
۱۳ بهمن ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل دیدگاه ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. کد امنیتی برای ارسال دیدگاه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. مشکل دیدگاه ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ساخت زمینه دلخواه با شرایط مذکور آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. نمایش برترین ها به صورت عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل آرشیو ماهانه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. مشکل با افزونه all in seo pack آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. تغییر نکردن تعداد بازدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. مشکلات توابع شرطی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. بزرگ نوشتن عنوان مطالب! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. ایجاد شرط درزمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 12. مشكل با دستورات شرطي در بخش زمينه دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. تغییر آدرس سایت از تنظیمات آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. مشکل با تنظیمات صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل دیدگاه ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. مشکل دیدگاه ها آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. نمایش برترین ها به صورت عکس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مشکل آرشیو ماهانه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. مشکل با افزونه all in seo pack آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. بزرگ نوشتن عنوان مطالب! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. تغییر نکردن تعداد بازدید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. مشکلات توابع شرطی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. تغییر آدرس سایت از تنظیمات آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. مشکل با تنظیمات صفحه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.