انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

portland


تاریخ عضویت
۲۶ بهمن ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. وردپرس یا جوملا؟مسئله این است. آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 2. قالب راست به چپ نمیشه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. قالب راست به چپ نمیشه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 5. برچسب ها اتوماتیک افزایش میابند و erorr 404 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. برچسب ها به صورت هرزنامه افزایش میابند و erorr 404 میدهد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشکل در فعال سازی all-in-one-seo-pack آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. باز یابی رمز و شناسه ftp آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. خطا در برقراری ارتباط با پایگاه‌داده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل در All in One SEO Pack آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. قالب راست به چپ نمیشه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. قالب راست به چپ نمیشه آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. برچسب ها اتوماتیک افزایش میابند و erorr 404 آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. برچسب ها به صورت هرزنامه افزایش میابند و erorr 404 میدهد آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل در فعال سازی all-in-one-seo-pack آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. باز یابی رمز و شناسه ftp آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. خطا در برقراری ارتباط با پایگاه‌داده آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.