انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

saman_et


تاریخ عضویت
۸ اسفند ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درج لینک و حجم فایل دانلود پست به کمک زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ساخت زمینه دلخواه با شرایط مذکور آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 4. زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. کسه میتونه این قالب فارسی کنه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. باز شدن «ادامه مطلب» در صفحه ای جدید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. مشكل با دستورات شرطي در بخش زمينه دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. یه اتفاق خیلی عجیب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. header پوسته جابجا شده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. غیر فعال شدن ابزارکها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. در یک هاست دوتا سایت داشته باشیم آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. غیر فعال شدن ابزارکها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. زمینه های دلخواه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. کسه میتونه این قالب فارسی کنه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. یه اتفاق خیلی عجیب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. header پوسته جابجا شده آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. در یک هاست دوتا سایت داشته باشیم آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.