انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

iman30v


تاریخ عضویت
۳۱ مرداد ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
iman30v

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ساخت زمینه دلخواه با شرایط مذکور آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. کاراکتر Space مزاحم! آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. قالب اجرایی در www.yourname.com/category/... آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. عدم نمایش سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. کاربرد فایل JQuery.js آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. فایل jquery.js آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. عدم عملکرد صحیح افزونه WP Super Cash آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. چطور میتونم متن پیشفرضی برای textbox بزارم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. عدم نمایش قالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. عدم نمایش title هنگام ایستادن ماوس روی لینک آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. تنظیم فاصله بین خطوط متون آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۴ سال پیش
 12. تنظیم فاصله بین خطوط متون آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. تنظیم فاصله بین خطوط متون آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۴ سال پیش.
 2. کاراکتر Space مزاحم! آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. قالب اجرایی در www.yourname.com/category/... آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. عدم نمایش سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. کاربرد فایل JQuery.js آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. فایل jquery.js آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. عدم عملکرد صحیح افزونه WP Super Cash آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. چطور میتونم متن پیشفرضی برای textbox بزارم؟ آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 9. عدم نمایش قالب سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. عدم نمایش title هنگام ایستادن ماوس روی لینک آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. تنظیم فاصله بین خطوط متون آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.