انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

afranet


تاریخ عضویت
۲۲ فروردین ۱۳۹۱ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشكل در مواجه شدن با صفحه سفيد هنگام ورود به wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. اشكال در ورود به مديريت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. سفيد شدن صفحه هم در مديريت و هم سايت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. مشكل بعد از نصب (صفحه سفيد) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  5. اشكال در ورود به مديريت - كمك آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. اشكال در ورود به مديريت آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.