انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Dexoey


تاریخ عضویت
۱۴ دی ۱۳۸۶ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چطور به صورت دستی لینک بزارم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. انتقال پست های وردپرس به جای دیگه! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. شمارشگر پرشین استت رو چطوری در وردپرس بزارم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. انتقال تمام اطلاعات وردپرس.امکان داره؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. چطور نظرسنجی اضافه کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. چجوری ابرچسب اضافه کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. استفاده از ساب دومین در وردپرس.چطوری؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. افزونه فارسی : مدیریت دانلودها در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. انتقال پست های وردپرس به جای دیگه! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. شمارشگر پرشین استت رو چطوری در وردپرس بزارم؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. چطور به صورت دستی لینک بزارم؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. انتقال تمام اطلاعات وردپرس.امکان داره؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. چطور نظرسنجی اضافه کنم؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. چجوری ابرچسب اضافه کنم؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. استفاده از ساب دومین در وردپرس.چطوری؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.