انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

رضا


تاریخ عضویت
۱ آذر ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
تهران

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه تبلیغات آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. ویرایش پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. نوشته های سفید در صفحه ورود آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. چگونه می‌توانم؟ مطالب وردپرس رو به یک وردپرس دیگه انتق آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. تغییر دیتابیس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. سفید امدن صفحه ادیت کامنت در مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. مشکل در ورود آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 8. آموزش کار با All in One SEO آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. حذف نشدن توسط دیگر مدیران آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 10. دستکاری افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 11. درجه بندی کاربرا آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 12. جابجایی دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 13. ویرایش footer.php آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 14. قراردادن کد تبلیغات آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 15. مشکل با افزونه wp-forum آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 16. افزونه forum جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 17. نصب افزونه و ارتقا چند وردپرس با هم آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 18. تغییر هدر پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. چگونگی ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ویرایش پوسته آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 2. نوشته های سفید در صفحه ورود آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 3. تغییر دیتابیس آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل در ورود آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 5. آموزش کار با All in One SEO آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 6. حذف نشدن توسط دیگر مدیران آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 7. دستکاری افزونه ها آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 8. درجه بندی کاربرا آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 9. جابجایی دسته ها آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 10. ویرایش footer.php آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 11. افزونه forum جدید آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 12. نصب افزونه و ارتقا چند وردپرس با هم آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 13. تغییر هدر پوسته آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 14. چگونگی ادامه مطلب آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.