انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

farzad


تاریخ عضویت
۲۳ بهمن ۱۳۸۶ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. معرفی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. نگرانی از افزایش خودکار حجم ورد‍پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. غیب شدن قسمت کامنت بعد از ارتقا به ۲.۶.۱ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. افزونه ای برای آمار سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. وردپرس فارسی - نسخه 2.6 آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. سوالی در مورد Slimbox آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. کمک داوطلبانه به وردپرس فارسی: ترجمه مستندات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. وردپرس 2.6 و ورود به قسمت ادمین آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. چپ نویس کردن عنوان پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. انتشار مطالب در صهحه غیر صفحه اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 11. خبر: وردپرس ۲.۵ و ورد‍پرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 12. [نظرسنجی] ترجمه یک قالب به انتخاب اعضای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. پست دادن در صفحات جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 14. یه سوال در مورد akismet آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 15. مهاجرت از فارسی پرس به ووردپرس فارسی ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. پیرامون پوسته ی illacrimo آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 17. مشکل در قالب illacrimo آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. معرفی قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. سوالی در مورد Slimbox آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. غیب شدن قسمت کامنت بعد از ارتقا به ۲.۶.۱ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. افزونه ای برای آمار سایت آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. پست دادن در صفحات جدید آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. چپ نویس کردن عنوان پست آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. یه سوال در مورد akismet آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. مهاجرت از فارسی پرس به ووردپرس فارسی ! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.