انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

xfactor


تاریخ عضویت
۱ اسفند ۱۳۸۶ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. عکس قالب logo blog آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. ترجمه قالب True Elegance آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. فارسی کردن پوسته theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. کسی میدونه چجور میشه این مشکل رو حل کنم ؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. د رخواست راهنمایی برای گذاشتن بالاترین و ADD This آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. چگونه می توانم این قالب را استاندارد کنم و ... آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. درخواست سفارش برای ترجمه اختصاصی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. کلید API چیست ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. کلید API چیست ؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. عکس قالب logo blog آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. ترجمه قالب True Elegance آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. کسی میدونه چجور میشه این مشکل رو حل کنم ؟؟؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. درخواست سفارش برای ترجمه اختصاصی قالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. د رخواست راهنمایی برای گذاشتن بالاترین و ADD This آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. چگونه می توانم این قالب را استاندارد کنم و ... آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.