انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

xfactor


تاریخ عضویت
۱ اسفند ۱۳۸۶ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. عکس قالب logo blog آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. ترجمه قالب True Elegance آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. فارسی کردن پوسته theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. کسی میدونه چجور میشه این مشکل رو حل کنم ؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. د رخواست راهنمایی برای گذاشتن بالاترین و ADD This آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. چگونه می توانم این قالب را استاندارد کنم و ... آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. درخواست سفارش برای ترجمه اختصاصی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. کلید API چیست ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. کلید API چیست ؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. عکس قالب logo blog آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. ترجمه قالب True Elegance آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. کسی میدونه چجور میشه این مشکل رو حل کنم ؟؟؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. درخواست سفارش برای ترجمه اختصاصی قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. د رخواست راهنمایی برای گذاشتن بالاترین و ADD This آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. چگونه می توانم این قالب را استاندارد کنم و ... آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.