انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

xfactor


تاریخ عضویت
۱ اسفند ۱۳۸۶ (۱۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. عکس قالب logo blog آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. ترجمه قالب True Elegance آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. فارسی کردن پوسته theme آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
 4. کسی میدونه چجور میشه این مشکل رو حل کنم ؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. د رخواست راهنمایی برای گذاشتن بالاترین و ADD This آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. چگونه می توانم این قالب را استاندارد کنم و ... آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. درخواست سفارش برای ترجمه اختصاصی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۶ سال پیش
 8. کلید API چیست ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. کلید API چیست ؟ آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. عکس قالب logo blog آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. ترجمه قالب True Elegance آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 4. کسی میدونه چجور میشه این مشکل رو حل کنم ؟؟؟ آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
 5. درخواست سفارش برای ترجمه اختصاصی قالب آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 6. د رخواست راهنمایی برای گذاشتن بالاترین و ADD This آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.
 7. چگونه می توانم این قالب را استاندارد کنم و ... آغازشده: ۱۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۶ سال پیش.