انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mohammadniroumand


تاریخ عضویت
۷ مرداد ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. فتال ارور در هنگام بروزرسانی به نسخه ی 3.3 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. به هم ریختگی در قمست افزودن نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. افزونه ی تغییر هدر برای هر دسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. نیومدن صفحه مدیریت و آمدن صفحه سفید>>>>؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. نمایش نوشته های تنها یک دسته در صفحه ی اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. افزونه ی قسمت بندی صفحه ی اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. پیام خطا در هنگان نماش مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. سیستم مدیریت محتوای سایت wordpress.org آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. معادل trackback آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 11. ارور در poedit آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. نحوه فارسی کردن پوسته ها به روش استاندارد آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 13. مشکل در منو آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. مشکل در ترجمه ی پوسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 15. عدم انتشار یک پست در صفحه ی اصلی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 16. مشکل توی قسمت پیش نویس های پیشخوان آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 17. مشکل در بابلا نیامدن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 18. مشل در عدم نمایش سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 19. افزونه برای منو های کر کره ای آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. نیم رخ پیش فرض آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 21. با لا نیامدن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 22. مشکل با فید برنر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 23. تقاضای فارسی سازی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 24. تغییر ساید باکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 25. تعویض هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. معادل trackback آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. تعویض هدر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. عدم انتشار یک پست در صفحه ی اصلی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. فتال ارور در هنگام بروزرسانی به نسخه ی 3.3 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. به هم ریختگی در قمست افزودن نوشته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. افزونه ی تغییر هدر برای هر دسته آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 7. نمایش نوشته های تنها یک دسته در صفحه ی اصلی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. افزونه ی قسمت بندی صفحه ی اصلی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. پیام خطا در هنگان نماش مطالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. سیستم مدیریت محتوای سایت wordpress.org آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. ارور در poedit آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. مشکل در منو آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. مشکل در ترجمه ی پوسته ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. مشکل توی قسمت پیش نویس های پیشخوان آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 15. مشل در عدم نمایش سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 16. مشکل در بابلا نیامدن سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 17. افزونه برای منو های کر کره ای آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 18. نیم رخ پیش فرض آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 19. با لا نیامدن سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 20. مشکل با فید برنر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 21. تقاضای فارسی سازی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 22. تغییر ساید باکس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.