انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hami73


تاریخ عضویت
۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. حل مشکل آپدیت نشدن وردپرس و افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. [آموزش] تنظیم و توضیح افزونه better wp security آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 3. نوشته های مرتبط آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. نوشته های مرتبط آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نوشته های مرتبط آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. بهترين پيوند يكتا براي وردپرس چيست آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. افزونه آمارگیر برای وردپرس شبکه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. ثبت نام در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. سلام آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. ثبت نام در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. ثبت نام در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 12. ثبت نام در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 13. ثبت نام در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. مشکل با افزونه wp-pagenavi 2.82 آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 15. مشکل با افزونه wp-pagenavi 2.82 آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. ثبت نام کابر جهت دانلود آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 17. مدیریت سایت با بیش از 20000هزار پست آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. ثبت نام در سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. نوشته های مرتبط آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. نوشته های مرتبط آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. نوشته های مرتبط آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 5. ثبت نام در سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. ثبت نام در سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. سلام آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 8. ثبت نام در سایت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 9. مشکل با افزونه wp-pagenavi 2.82 آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. ثبت نام در سایت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 11. مشکل با افزونه wp-pagenavi 2.82 آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.