انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

zehlon


تاریخ عضویت
۱۰ مرداد ۱۳۸۹ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل عدم انتشار مطالب در وردپرس(فقط عنوان منتشر میشه) آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. تغییر داشپورت وردپرس به صورت دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. نمایش نوشته در index به جای یک صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. پسورد یک بار مصرف آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. راز های پنهان خوراک وردپرس-قسمت 1 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. افت کیفیت عکس ها در پوسته ی Unite آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. دانلود پوسته ی رایگان و فارسی pure2pro برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. پوسته ی فارسی و رایگان bueno برای حرفه ای ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. پوسته ی رایگان skeptical برای وبلاگ نویس های حرفه ای آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. دانلود رایگان پوسته ی فروشگاهی زیبا kelontong آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 13. دانلود پوسته ی رایگان میکروبلاگ نویسی برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. دانلود پوسته ی فارسی Cherrytruffleبرای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 15. اگر توسعه دهنده ی opensource هستید . جایزه بگیرید آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 16. دانلود پوسته ی رایگان و فارسی گالری برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. دانلود پوسته ی رایگان و فارسی در حال بازسازی برای وردپر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 18. برای این که thumpnaile تو صفحه اول این پوسته بیاد باید چه کار آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 19. دانلود پوسته ی فارسی و رایگان Destyle ورژن جدید+کنترل پنل آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. راه اندارزی در ورد وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 21. بالا نیومدن سایت بعد از تغییر پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 22. سوال در مورد قالب فروشگاهی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 23. چگونه میتوانم چند تا بازدید کننده داشته باشم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 24. کار نکردن thumbnail در سایتم آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 25. خطای قالب در لوکال هاست. ولی درست شده آن در سایتم آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 26. گذاشتن دکمه ی اشتراک شیرین ترین توی وبلاگ وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 27. ϛϛدانلود پوسته های حرفه ای به صورت رایگانϛϛ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 28. بررسی پیغام خطا آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 29. برگه و دسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. دانلود رایگان پوسته ی فروشگاهی زیبا kelontong آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. مشکل عدم انتشار مطالب در وردپرس(فقط عنوان منتشر میشه) آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. تغییر داشپورت وردپرس به صورت دلخواه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. نمایش نوشته در index به جای یک صفحه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. دانلود پوسته ی رایگان میکروبلاگ نویسی برای وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. پسورد یک بار مصرف آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. راز های پنهان خوراک وردپرس-قسمت 1 آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. افت کیفیت عکس ها در پوسته ی Unite آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. دانلود پوسته ی رایگان و فارسی pure2pro برای وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 10. آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 11. پوسته ی فارسی و رایگان bueno برای حرفه ای ها آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 12. پوسته ی رایگان skeptical برای وبلاگ نویس های حرفه ای آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 13. دانلود پوسته ی فارسی Cherrytruffleبرای وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 14. اگر توسعه دهنده ی opensource هستید . جایزه بگیرید آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 15. دانلود پوسته ی رایگان و فارسی در حال بازسازی برای وردپر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 16. دانلود پوسته ی رایگان و فارسی گالری برای وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 17. دانلود پوسته ی فارسی و رایگان Destyle ورژن جدید+کنترل پنل آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 18. چگونه میتوانم چند تا بازدید کننده داشته باشم؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 19. کار نکردن thumbnail در سایتم آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 20. خطای قالب در لوکال هاست. ولی درست شده آن در سایتم آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 21. گذاشتن دکمه ی اشتراک شیرین ترین توی وبلاگ وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 22. ϛϛدانلود پوسته های حرفه ای به صورت رایگانϛϛ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.