انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

farhadi


تاریخ عضویت
۱۵ شهریور ۱۳۸۶ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
پیشه
Web Developer

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. باگ کوچولو در تابع farsi_num آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  2. قسمت مخصوص گزارش باگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. تهیه دو نسخه از فایل زبان آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  4. Permalink - پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  5. option - گزینه‌ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
  6. قطعی مکرر سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. باگ کوچولو در تابع farsi_num آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  2. قسمت مخصوص گزارش باگ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
  3. تهیه دو نسخه از فایل زبان آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
  4. قطعی مکرر سایت آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.